MUSIK OCH KLENGÅS TRADITION I LÅNGSERUD

Långseruds Församling och Långseruds Hembygdsförening har samarbetat kring Kristi Himmelsdagsfirandet i Långserud sedan 1974.Då invigdes Långseruds Hembygdsdräkt i kyrkan  och i spetsen för den efterföljande kyrkmarschen från kyrkan till hembygdsgården var det svenska flaggan samt Svanskogs spelmän i täten. Senare kom Säffles spelmanslag in i bilden innan Alf Olsson tog hand om den musikaliska delen. Frånsett några enstaka år har Alf Olsson deltagit både i kyrka och hembygdsgård med uppskattat fiolspel och under senare år har även hustrun Therese Hugosson-Olsson medverkat med sin klarinett och i år även vid flygeln.Anna Danielsson-Dåverhög hälsade välkommen och sommarpsalmer sjöngs. Mikael Jonsson ledde altartjänsten , predikade och gav uttryck för tankar kring Kristi Himmelsfärdsdagen.-Vid kontakter med den katolska kyrkan under min utlandstjänstgöring fann jag att de inte firade denna dag vilket vi ju gör ordentligt, sade Mikael. Han talade sedan över att vila i tro och ”att släppa taget” för det var vad Jesus gjorde när han lämnade sitt liv på jorden för att leva ett liv med Gud. Alf och Therese spelade i flera omgångar och Paradismarschen, Träumeri aus der Kinderszenen, Sarabande, Georgia samt Delsbo Brudmarsch fick varma applåder.  Kyrkvärd Rune Bryngel överlämnade små ljusstakar som tack. Ett trettiotal följde sedan med till Hembygdsgården där kaffe, klengås och bakelser samt ytterligare Alf och Therese-musik väntade. Inger Peterson,ordf i Långseruds församlingsråd, tackade för hela fyrtiofem år av gott samarbete med speciell tanke på härlig samvaro på många sätt.

Kjell Olsson