OLLE DANIELSSON NY ORDFÖRANDE I SMEDGÅRDEN

Smedgårdens ekonomiska förening som förutom Smedgården även äger de fastigheter som Långseruds friskola hyr har haft ett välbesökt årsmöte. Det var positiva tongångar och ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att målningsarbeten utförts vid Smedgården. Långseruds friskola har fått en totalrenovering av personalrummet. Under innevarande år kommer man att göra en handikappanpassing av entrén till Skafferiet.

Val förrättades och då Leif Peterson avböjt omval på ordförandeposten blev det ett nyval och ny ordförande blir Olle Danielsson. Två nya ledamöter invaldes i Smedgårdens ekonomiska förenings styrelse och de är Marie Edqvist och Christian Svensson. Avgående Kicki Junestedt och Calle Roos avtackades med både blommor och lovord.  Avgående ordf Leif Peterson tackade styrelsen för gott samarbete och fick själv mottaga en blombukett för ett gott ordförandeskap. Årsmötet leddes av Ingemar Olsson med Mari Elvingsson vid sin sida. Som avslutning spisades utsökt smörgåstårta a la Jonas Byh.

 

Bildtext: Olle Danielsson t.v tackar som nyvald ordförande Leif Peterson  f.d ordförande. Även Calle Roos och Kicki Junestedt avtackades för sina år i Smedgårdens ekonomiska förening

 

 

 

 

 

Kjell Olsson