RIA-Hela Människan på besök

Inger Peterson hälsade alla välkomna till Fastlagssödagens gudstjänst i Långserud. Denna hölls i sockenstugan. Dagens texter lästes och Gunnar Imberg predikade på ett inlevelsefullt och intressant sätt om Esters Bok.  Han talade om avgörande val och möten både då och i nutiden.  Passande psalmerna 135 Se vi gå upp till Jerusalem. 39 Jesus från nasaret, 204 Kornet har sin vila samt 37 Kristus är världens ljus sjöngs unisont till Nils Lundströms ackompanjemang.  Som postludium spelades den vackra Siciliano. Välsmakande kyrkkaffe med kaffebröd och kakor följde. Tage Pettersson från RIA Hela Människoan i Säffle berättade både om sig själv och den viktiga verksamheten som bedrivs i dess namn i Säffleområdet.
Det är ett samarbete mellan Säffle kommun och kyrkan/församlingarna. Tage berättade att han under c:a tre år varit ansvarig och idag har han två personer till sin hjälp. På agendan finns bl.a öppen caféverksamhet, ungdomsarbete, hembesök,skjuts och hjälp vid ex sjukhusbesök samt utflykter och olika aktiviteter.

-Vi erbjuder gemenskap, miljöombyten,samtal,resor och andra aktiviteter, förklarade Tage. Vidare kan man hjälpa till att förmedla kontakter med andra och erbjuda stöd och hjälp till ex. föräldrar.
Under s.k riskhelger d.v.s skolavslutningar, valborgshelgen,påsk och lucia finns det alltid folk från RIA ute i Säffles vimmel.

-Vi har flera frivilliga men det finns plats för flera att bry sig om, menade Tage. Även  diakonen A-K Gillberg är med i verksamheten.
En aktivitet som rönt uppmärksamhet är den s.k Blåsa Grönt-kampanjen där det gäller att vid två tillfällen samma dag/kväll blåsa grönt i ett test. Fina priser finns då att vinna.

-Jag vill  betona att vi har ett väldigt gott samarbete med Säffle Kommun och dess företrädare men vet att en översyn just nu pågår om hur ungdomsfrågorna skall behandlas, säger Tage. Under 2016 skall en ungdomsinventering göras för att man skall få fram en helhetsbild och sedan agera utifrån den. Även nyanlända har hittat till RIA Hela Människan och man har breddat sin verksamhet.
En hel del frågor dök upp och de närvarande intygade att man tyckte det är en viktig verksamhet som RIA Hela Människan bedriver.

Bildtexter: 4548 Gunnar Imberg höll en inspirerad predikan om bl.a innehållet i Esters Bok. 4550-4555 tage Pettersson, RIA och Hela Människan föreståndare i Säffle, berättade om verksamheten. 4546 Tage Pettersson,RIA Hela Människan, fick en del frågor efter sin presentation. 4547  Enkelt men vackert altare i Långseruds sockenstuga. 4548 Lars Richtert.v och Nils Lundström diskuterade musik.

IMGP4548 IMGP4549 IMGP4551 IMGP4555 IMGP4546 IMGP4547

Kjell Olsson