TORE HAR LAGT INNEBANDYBOLLEN PÅ HYLLAN

Långseruds IF har hållit sitt årsmöte i Skafferiet. Ordf Thomas Peterson öppnade mötet. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att LIF tillsammans med Långseruds Bygdegårdsförening anordnat ett lyckat Triathlon med 110 startande samt tillsammans med Långseruds Församling löpningen Lången Runt som lockade ett femtiotal. Vidare har man haft en sommaridrottsskola samt simskola med vardera c:a tjugofemtalet deltagare. I gymnastiksalen har bedrivits motionsgymnastik, box-aerobics samt innebandy. I LIF:s gym har det varit hög aktivitet. Nya overaller har tagits fram och c:a 25.000 kr har investerats i gymmet. Under 2018 skall en rejäl översyn göras av paddocken och bidrag har beviljats från LUT-fonden. Gillberga FF har gratulerats till seriesegern och många i laget kommer från Långserudsbygden. Klart är även att Lången Runt kommer att hållas den 16 september. Verksamhets och revisionsberättelserna godkändes och LIF har en god ekonomi. Därefter förrättades val och Thomas Peterson omvaldes till ordförande. Hanna Wennersten och Emma Danielsson valdes in som nya styrelsemedlemmar och Eveline Haeger omvaldes. Ett år kvar har Peter Johansson, Jacob Brummer sant Hans Peterson. Anna Malmqvist och Sofia Bennetoft valdes till suppleanter. Anders Axelsson och Hans Hillerström omvaldes som revisorer. Jonathan Guttke och Joanna Olsson avtackades med blommor för sitt styrelsearbete. En annan som uppmärksammades var Tore Andersson som nu efter fyrtiofem års innebandyspel två dagar i veckan lagt klubba och boll på hyllan. LIF startade redan i mitten av sjuttiotalet med motionsinnebandy och det har pågått därefter.

-Skönt att slippa hans långa ben och klubba, sade en av de yngre årsmötesdeltagarna som ofta varit i Tores motståndarlag.

Årsmötet avslutades med smörgåstårta och fettisdagstårta som traditionen bjuder.

 

Bildtexter: Thomas Peterson,LIF-ordf t.v, avtackade Jonathan Guttke och Joanna Olsson för deras tid i LIF:s styrelse

 

 

 

 

 

Kjell Olsson