TRETTIOFEMTE ÅRET FÖR LÅNGSERUDS HANTVERKSGRUPP

Ett litet jubileum kunde firas i Långseruds hembygdsgård. Det är trettiofemte året som Långseruds Hantverksgrupp existerar. Första utställningen var hos Björn Svanqvist och sedan blev det Långseruds skola. Under många år anordnade man även försäljiningar i Långseruds Bygdegård innan man de senaste åren funnits vid hembygdsgården..Vi är runt tjugotalet medlemmar som samlas en gång i månaden och vi har en försäljning på vintern och en på sommaren, förklarar Sonja Karlsson som själv är en av de som var med redan första året. Nu fanns en hel del hantverk i textil form liksom  mycket gott och nyttigt. Tombolan lockade med fina vinster och den som ville kunde dricka kaffe och äta gott hembakt bröd.

Bildtexter: 9850 Sonja Karlsson har varit med alla trettiofem år som Långseruds Hantverksgrupp funnits 9852 Även lite loppisgrejer fanns på plats 9849 Mycket fint på textilborden