UNIONSLED KARLSTAD-MOSS

-Lättare cykling eller Leisure biking är något vi tror mycket på. et sade projektledaren Elisabeth Dammyr när hon besökte Långseruds sockenstuga för att informera kring och svara på frågor om Interregprojektet Unionleden Karlstad-Moss. Det ligger en historisk grundton i just Karlstad och Moss då unionen mellan Sverige upplöstes  1905 på Frimurarlogen i Karlstad och i konventionen i Moss 1814 var en grundbult i Norges självständighet och sista fasen i Sveriges sista krig. År 2005 sprangs Unionsvägen i en stafett av skolbarn från Norge och Sverige. Nu finns alltså planer på att försöka starta en cykelaktivitet längs den 27 mil långa sträckan där hela eller delar kan åkas. Totalt är det tio kommuner som berörs längs vägen. Nio v dessa har sagt sig positiva men Säffle har tackat nej. Unionsleden kommer under alla omständigheter att gå genom Gillbergas och Långseruds socknar en sträcka som mäter c:a tre mil. Bakom kvällen stod Långseruds och Gillbergas Utvecklingsgrupper  då en hel del verksamheter kan komma att beröras. Även företrädare för  kommersiella intressen fanns på plats då de ju kan komma att beröras av cyklister på leden.

-Ökad attraktionskraft för området med besöksnäringar, boende,matpaket, övernattningsmöjligheter och intresse för sevärdheter,kultur och historia  ligger i potten,säger Elisabeth. Idag finns två motsvarande cykelprojekt, Sydostleden och Kattegattleden men de har andra miljöer. 

Infrastrukturen är naturligtvis mycket viktig och vägstandarden har utvärderats  efter bl.a standard och trafiksäkerhet och vägarna har fått olika färger enligt en skattning. De grupper som främst kan tänkas vilja cykla i dessa områden tror man kommer från Tyskland,Holland,Danmark samt Sverige och Norge med Belgien och Italien som nästa målgrupp. 

-Det är tänkt att man skall kunna göra kortare turer och starta vid olika punkter,menade Elisabeth. André Scholte och Anja Moons i Gillberga driver redan idag ett företag med cykeluthyrning och de såg goda möjligheter att haka på detta projekt. Tomas Peterson so driver Naturbyn tillsammans med hustru Rebecka så också positiva möjligheter  men ställde frågan hur långsiktigt projektet är.

-Vi ser på tio års sikt och det finns ju olika möjligheter hur det sedan skall drivas vidare, menade Elisabeth. 600.000 euro ligger i startkapital. Kommunerna går in med något där ex Bengtsfors satsar 10000 euro. Lena Tidstad från Gillberga Byalag såg möjligheter för sin bygd och Siv Hillerström från Hillerströms lanthandel såg också positiva effekter på handeln.

Kjell Nyström, arkitekt från Grums, hade med sig rejäla och detaljerade kartor som täckte hela sträckan samt alla de mindre vägar som kan komma ifråga.

-Man får avvika en viss procent både med vägar och annat från huvudleden och visst finns det en del punkter som vi måste titta extra på e.x där trafikintensiteten är hör, sade Kjell. Trettiotalet sevärdheter lär inte vara så svårt att få ihop. Logistik med cykeluthyrning, matställen och matpaket liksom övernattningsmöjligheter behöver det säkert jobbas med. Idag är det en enorm trafikintensitet med 5-6000 fordon beroende på årstid och helt klart är det stora turistströmmar som far på E 18,de flesta med bil och buss.

-Vi tror att cykling med lättare cyklar, vare sig mountain-bikes eller racercyklar, kan passa bra in och det finns krav på hur vägarna skall vara som sämst, sade Elisabeth.

Varje kommun har ett par projektpersoner som regelbundet träffas  och den 20 juni kommer en testcykling att göras.

Nämnas kan att Säffle var med i starten och en av de mer intresserade kommunerna men sedan har intresset svalnat helt kanske för andra större projekt skall kunna genomföras ? 

-Cykla, må bra och ha trevligt, är några motton vi har, sade Elisabeth avslutningsvis. De närvarande kastade sig sedan över kartorna för att mera noggrant se vilka sträckningar som kan vara aktuella och hur infrastrukturen ser ut längs de närmare två och en halv milen av Unionsleden som passerar Gillberga och Långserud. 

Elisabeth Dammyr lovade att hålla Utvecklingsgrupperna informerade och även be om lokala råd och tips längre fram.

 

Bildtexter: 8348 fr.v Lena Tistad,Gillberga Utvecklingsgrupp, Tomas Peterson,Naturbyn i Långserud, Lars Richter,Långseruds Utvecklingsgrupp, Kjell Nyström,arkitekt från Grums, Anja Moons,Nysäters Cyklar, Elisabeth Dammyr,projektledare frö Unionsleden,Siv Hillerström,Hillerströms Lanthandel samt André Scholte,Nysäters cyklar, studerar intensivt den sträcka av 27 mil långa Unionsleden som passerar Gillbergas och Långseruds socknar i Säffle kommun. 8349 Thomas Peterson sätter pennan på en viktig punkt längs  en cykelled  8346 Arkitekt Kjell Nyström från Grums berättar om viktiga sträckningar längs tilltänkta Unionsleden

 

Kjell Olsson