VACKER LUCIATABLÅ I LÅNGSERUDS KYRKA

Långseruds kyrka var i det närmaste fullsatt när Långseruds friskola framförde en stämningsfull luciatablå på torsdagskvällen. Fyrtiofem elever bjöd på verser, sånger med anknytning både till advent, julen och luciatraditionen. Ur den sjungna sångskatten kan nämnas Himlen hänger stjärnsvart, Goder afton, Adventstid, Var inte rädd för mörkret, Den lilla lågan, Vi tänder ett ljus i advent samt Små, små flingor. Efter Staffansvisan blev det tomtarnas tur i Tomtebo-schottis, Tre pepparkaksgubbar, Tomtarna på loftet och Tomten  jag vill ha en riktig jul. Som avslutning sjöngs Nu tändas tusen juleljus. Årets lucia hette Madeleine Sprengel och hon går i åk 6. Det välrepeterade programmet fick starka applåder när luciatåget gick ut och i applåderna inrymdes både den personal som tränat samt  Jannike Karlsson som spelade på flygeln till sångerna. En frivillig utgångskollekt gav fina pengar till lekutrustning för skolbarnen vid Långseruds friskola.  Under själva Luciadagen gick man runt och sjöng på flera olika ställen.

Bildtexter: 777, 779, 782 Alla Långseruds friskolas elever deltog i den vackra luciatablån i Långseruds kyrka 800 Madeleine Sprengel var lucia i årets luciatablå i Långseruds kyrka

Kjell Olsson