Monthly Archives: April 2017

VALBORG I LÅNGSERUD

Även om det traditionella Valborgsfirandet i Rudsbyn är inställt i år så finns det möjlighet både att höra vårsånger av Långseruds manskör samt se en brasa. Detta kommer att ske på Valborgsmässoaftonen vid Smedgården. Där sjunger manskören vårsånger och det tänds en mindre brasa mellan Smedgården och Skolan. Start kl 20.00 och det säljs både korv och kaffe så länge lagret räcker. Arrangör är Trivselgruppen vid Smedgården. Den sjunde maj blir det Vårsångsgudstjänst i Sillingsfors Missionshus. Tiden är kl 19.00

 

Kjell Olsson

SKRÄPPLOCKARVECKAN INLEDD

-Syftet med aktiviteten är att väcka en medvetenhet tidigt hos barnen kring avfall, återvinning och hållbarhet, säger Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz.  Skräpplockardagar har anordnats sedan år 2004 och ifjol deltog 767000 svenska barn i aktiviteten. Man beräknar att nedskräpningen kosytar kommunerna c:a två miljarder kronor årligen. 

-Vi tror att man genom att plocka skräp i närområdet ökar medvetenheten hos både barn och vuxna, säger Johanna vidare. Skolorna får beställa sopsäckar och även ett miljöspel där hela familjen kan delta. Fina priser finns att vinna om man vill delta i en tävlingsdel. I Långserud deltog femtiotalet skolbarn samt tjugofemtalet förskolebarn. Vädret var inte det bästa men man jobbade med gott humör. Skolgården delades in i zoner och man städade även runt återvinningscentralen samt i skolans närhet.

-Tänk vad mycket som hamnar i naturen, funderade några elever. Efter avslutad plockpperiod var alla nöjda med att det blivit en trevligare närmiljö vid Långseruds friskola.

 

Kjell Olsson

GYMTEKNIK FÖR 60-PLUSSARE

-En så här liten muskel kan ställa till ett rent elände  för er. Det sade Fysioterapeuten Benthy Sjöberg från Gullsjö Rehab och Friskvård i Åmål när han besökte Långseruds IF:s gym under gymnastiksalen i Långserud. Thomas Peterson, LIF:s ordf, hade inbjudit Benthy och det var egentligen av två skäl. Dels skulle han se över träningsmaskinparken dels ge råd och tips både hur man skall träna och kanske viktigast hur man inte skall träna. Först blev det alltså rundvandring och besiktning och en träningsmaskinernas möjligheter redovisades. Det blev även några tips om möjliga kompletteringar. Därefter vecklade Benthy upp några planscher med välbyggda män och kvinnor där musklerna syntes väl. En genomgång om var de vanligaste "problemen! sitter följdes av tips och råd och man avslutade kvällen med allmän frågestund. Det var ett par givande timmar tyckte de församlade som nu med gott mod kan kasta sig i lag med träningsredskapen.

Bildtexter 8454 Tiotalet 60+ kom till Benthy Sjöbergs genomgång i LIF:s gym  8455  -En så här liten muskel kan ställa till mycket elände om den inte är i form, sade Benhy   8456 Benthy Sjöberg berättade om och visade på muskler som de närvarande  inte trodde fanns men ibland  får smärtsamma besked av.

 

Kjell Olsson

 

 

 

SOLIG PÅSKPARAD

Sedan ett antal år tillbaka är det samling både för små och stora påsksgubbar och påsk-kärringar vid Långseruds Hembygdsgård. Så skedde även i år och det var fantasifulla kreationer med färger, kvastar,hucklen och annat som passar.  Ett rejält antal hade samlats för att flyga iväg när Långseruds Hembygdsförenings ordf Birgitta Kyrk hälsade välkommen och även sände iväg påsktåget. En lång karavan snirklades sig sedan förbi Hillerströms affär mot famljen Malmqvists traditionella julgodis som avåts med glädje. Smedgårdens gäster fick många besök, kranar och påskbrev innan man gick Generationsvägen ned mot hembygdsgården igen. Där väntade fika och bakelser samt varmkorv och det åts både ute och inne. Detta år delades det ut familjepriser och där fick familjen Nilsson/Malmqvist ett och familjen Ginström/Olsson ett annat. Naturligtvis utbyttes påskbrev och Långseruds friskolas spännande lekplats med nymonterade linbanan lockade till besök. 

Bildtext: 8562-8565 Byta påskbrev är ett viktigt inslag i påskfirandet på påskaftonen. 8575 Klart för avmarsch i påskparaden i Långserud 8578 "Även äldre "påskade till, sig" 8587 Framme vid Långseruds hembygdsgård väntade fika och korv.

 

Kjell Olsson