Kontakt

Om oss

Långseruds utvecklingsgrupp bildades 1983 som ett resultat av den landsbygdsatsning som dåvarande regering utlyste. Det gör utvecklingsgruppen till en av landets äldsta. Vi i gruppen träffas en gång i månaden och jobbar med övergripande frågor, håller kontakt med kommunpolitiker och försöker påverka beslut så att det gynnar landsbygden.

Långseruds utvecklingsgrupp, vald vid årsmötet 2022

Har du någon fråga som du tycker att utvecklingsgruppen borde driva?

Vill du bidra med något till hemsidan?