Långseruds utvecklings- och trivselfond, ideell förening

Långseruds utvecklings- och trivselfond skall främja trivselskapande åtgärder och utveckling av företagande inom Långseruds socken. Genom att stödja kreativitet hos enskilda
personer samt organisationer skall fonden medverka till att göra det trivsammare att bo och lättare att få sin försörjning i Långserud. Bidrag är tänkt att ges till personer eller
organisationer som bedriver barn, ungdoms- och äldreverksamhet. Bidraget kan användas för verksamhetsutveckling eller investering. Den årliga avkastningen får delas ut till organisationer och enskilda personer med verksamheter för barn, ungdom och äldre. Fonden kan även vara med finansiär i utvecklingsprojekt.

Vad har då LUT gett bidrag till? Sammanställning på givna bidrag hittar ni här: Utbetalningar LUT. Bidragsansökan hittar ni här: Ansökningsblankett

Föreningen hoppas att få in pengar från:

Insättning görs till BG 241-9323 eller med Swish till 123 681 70 35

För kondoleanser kontakta:
Margareta Bäckström SMS 073-0874155 eller margareta.backstrom@live.se

Vid frågor skicka ett mail till lut@langserud.nu eller kontakta ordf. Anders Axelsson – 073-3606618
För att anmäla sig som medlem skicka ett mail med namn, adress och telefonnummer till lut@langserud.nu
Medlemsavgiften är 100 kr per person och år alternativt 1000 kr per person och 12 år. Avgiften betalas in på: BG 241-9323 eller med Swish till 123 681 70 35.

Infoblad