Utvecklingsgruppen

Övriga kontaktuppgifter:

Långseruds Utvecklingsgrupp, vald vid årsmötet 2022

Uvecklingsgruppen ansvarar och arbetar med hemsidan. Du är välkommen att bidra med information, texter och bilder.

Kontakta webbansvarig: Adam Payne