Hembygdsförening

Långseruds hembygdsförening är en del av vår levande hembygd. De skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden, och en gemenskap, trygghet och identitet för vår hembygd. Föreningen ordnar välbesökta aktiviteter som till exempel barnens årliga påskparad, nationaldags- och midsommarfirande.