Skola & Förskola

I Långserud finns förskola, förskoleklass, grundskola (årskurs 1-6) och fritidshem.

Verksamheten och är politiskt och religiöst obunden och drivs av en ekonomisk förening där styrelsen är huvudman och arbetsgivare. Allt eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka in i verksamheten.

Alla barn och elever är välkomna!

Foto: Leif Djärv