Aspens fiskevårdsförening

Allmänt

Aspens Fvof vill värna om miljön, natur- och fiskelivet i och omkring Aspen. Besökare till sjön ansvarar för sitt uppförande och skall för allas trevnad respektera våra regler.

Fisket i Aspen skall bedrivas på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt. Den fångade fisken är en levande varelse, som skall åsamkas så lite skada som möjligt före avlivande eller återutsättning. Av misstag fångad fisk skall alltid släppas levande tillbaka.

Vi uppmanar till användande av miljövänliga bränsle-, olje- och motoralternativ.

 

Fredat fiske

För att skydda gösleken gäller totalt gösfiskeförbud från 1/1 till 30/6. Gösfiske tillåtet från 1/7 kl.00.01 till 31/12.

 

Information om Aspen

Sjön Aspen ligger i Långserud och är 344 Ha stor med en strandlinje på 14 500 m. Maxdjupet i sjön är 14 m och medeldjup 6,6 m. Aspen är mest känd för sitt fina gösfiske, men det finns även gott om gädda, abborre och mört.

 

Begränsningar i fisket

• högst ett redskap per person
• max. 2 st gösar per person och dygn
• minimimått för Gös 45 cm, maxmått för Gös 65 cm
• trolling, uttring, sidogångare samt nät eller liknande redskap är förbjudet

 

Spridning av sjukdomar

För att minimera risken för spridning av fisk- och kräftsjukdomar skall endast betesfisk från det vatten i vilket fisket bedrivs användas. Redskap, båtar m.m. bör rengöras när de flyttas mellan olika sjöar och vattendrag.

 

Fisketillsyn

Fisketillsyn utövas av utbildade personer utsedda av Aspens fvof. Fiskekort skall medföras och kunna uppvisas på begäran. Det åligger fiskekortsinnehavaren att ta reda på och följa gällande bestämmelser, samt att kunna legitimera sig. Tjuvfiske anmäls till polismyndigheten och utrustningen beslagtas. Vid brott mot fiskereglerna kan styrelsen besluta om kontrollavgift på max 2000 kr alt. avstängning i max 5 år.

 

Fiskekort

Fiskekortet är personligt och gäller endast fiske med handredskap, vintertid även angling. Årskort gäller även för make, maka sambo och barn.

Dagis, förskola och grundskola får som organiserad friluftsaktivitet fiska gratis.

 

Försäljning av fiskekort

Försäljning av kort sker genom

  • Lars-Evert Wikholm, Kyrkebol tel. 070-220 00 46
  • Acki Gauffin, Övre kohlsäter tel. 070-6325640
  • ICA Hillerströms lanthandel
  • Betalning kan även ske via iFiske eller QR koden nedanför texten.
QR_aspen.PNG

Fiskerättsinnehavare upptagen i fiskevårdsområdets fiskerättsförteckning kan lösa fiskerättsbevis hos Acki Gauffin, Övre Kohlsäter eller Lars-Evert Wikholm, Kyrkebol tel. 070-280 04 32.

 

Avgifter för fiskeåret 1/5  – 30/4 

Dagkort                  50 kr/person
Veckokort              150 kr/person
Årskort                   300 kr/person

* ingen avgift för ungdomar under 16 år

 

Hyra av båt: 
50 kr per dag – bokas via iFiske

 

Vid eventuella frågor kontakta Daniel Ulff  tel. 073-2434702