Monthly Archives: February 2018

TORE HAR LAGT INNEBANDYBOLLEN PÅ HYLLAN

Långseruds IF har hållit sitt årsmöte i Skafferiet. Ordf Thomas Peterson öppnade mötet. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att LIF tillsammans med Långseruds Bygdegårdsförening anordnat ett lyckat Triathlon med 110 startande samt tillsammans med Långseruds Församling löpningen Lången Runt som lockade ett femtiotal. Vidare har man haft en sommaridrottsskola samt simskola med vardera c:a tjugofemtalet deltagare. I gymnastiksalen har bedrivits motionsgymnastik, box-aerobics samt innebandy. I LIF:s gym har det varit hög aktivitet. Nya overaller har tagits fram och c:a 25.000 kr har investerats i gymmet. Under 2018 skall en rejäl översyn göras av paddocken och bidrag har beviljats från LUT-fonden. Gillberga FF har gratulerats till seriesegern och många i laget kommer från Långserudsbygden. Klart är även att Lången Runt kommer att hållas den 16 september. Verksamhets och revisionsberättelserna godkändes och LIF har en god ekonomi. Därefter förrättades val och Thomas Peterson omvaldes till ordförande. Hanna Wennersten och Emma Danielsson valdes in som nya styrelsemedlemmar och Eveline Haeger omvaldes. Ett år kvar har Peter Johansson, Jacob Brummer sant Hans Peterson. Anna Malmqvist och Sofia Bennetoft valdes till suppleanter. Anders Axelsson och Hans Hillerström omvaldes som revisorer. Jonathan Guttke och Joanna Olsson avtackades med blommor för sitt styrelsearbete. En annan som uppmärksammades var Tore Andersson som nu efter fyrtiofem års innebandyspel två dagar i veckan lagt klubba och boll på hyllan. LIF startade redan i mitten av sjuttiotalet med motionsinnebandy och det har pågått därefter.

-Skönt att slippa hans långa ben och klubba, sade en av de yngre årsmötesdeltagarna som ofta varit i Tores motståndarlag.

Årsmötet avslutades med smörgåstårta och fettisdagstårta som traditionen bjuder.

 

Bildtexter: Thomas Peterson,LIF-ordf t.v, avtackade Jonathan Guttke och Joanna Olsson för deras tid i LIF:s styrelse

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

HLR-Utbildning i Långserud

En hjärtstartare finns nu i sockenstugans hall och tiotalet personer har gått utbildning

D-HLR i Långseruds sockenstuga.  Ett tiotal personer med anknytning till Långseruds församlingsarbete har genomgått D -HLR utbildning i Långseruds sockenstuga. 

-Församlingsrådet beslöt att köpa in en hjärtstartare och då behövs det ju utbildning, sade Inger Peterson.

Brandman Linda Blixtfeldt ledde på ett mycket pedagogiskt sätt utbildningskvällen som både omfattade teori och praktik.

-Bättre att göra något än ingenting alls, är ett uttryck man brukar betona ,sade Linda.  De närvarande fick dock bra utbildning och insikter samt svar på de frågor som framkom. Nämnas kan även att en hjärtstartare finns vid Smedgården,

 

Bildtexter:

2233  Brandman Linda Blixtfeldt utbildade på ett mycket pedagogiskt sätt bl.a hur man använder en Hjärtstartare inom D-HLR

2229 Rune Bryngel och Birgitta Thorstensson praktiserar HLR.

2229

2233

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

KYRKOPOLITIKER RESER RUNT SÄFFLE PASTORAT

Ett tjugotal kyrkopolitiker från Säffle församlingsråd, en del nyvalda, reser under två dagar runt och besöker alla kyrkor i pastoratet

-Vi vill att alla kyrkopolitiker, både nyvalda och "gamla", får se och besöka alla kyrkor i vårt pastorat, sade kyrkogårds och fastighetschef Katarina Bjerker. Simon Blom rattade runt och gjorde stopp vid Kila, Gillberga,Tveta,Långserud,Svanskog,Bro och S:a Ny där man besökte både kyrkorum och närbeliggande områden.

-Det är ett snabbt besök denna gång men det är viktigt att "känna av" hur stort vårt pastorat är och hur många enheter det finns, sade Katarina.

I Långserud, som kommer att stängas för en omfattande renovering, blev det naturligtvis en hel del frågor som ställdes av de intresserade kyrkpolitikerna. Kurt Bengtsson och Niklas Andersson tog emot i Långserud och både visade runt och svarade på frågor under det korta stoppet.

-Det är kul att åka runt och "insupa den positiva atmosfären" och inte bara prata ekonomi utan ge en känsla av hur stort ,vackert och omfattande vårt pastorat är, sade Katarina innan man drog vidare mot Svanskog. Det blir ytterligare en dag då de övriga kyrkorna får besök.