Monthly Archives: June 2018

PLATSER KVAR TILL TRIATHLON

-Det är strax över åttiotalet anmälda till årets Triathlon  21 juli i Långserud. Det säger Urban Bäckström när ST kollar anmälningsläget-

-Lite lägre än ifjol men det innebär att vi kan ta emot ett tretittotal till eftersom det även brukar bli några som får förhinder, säger Hans Peterson.

Långseruds Triathlon, som anordnas för sjunde året, består av simning 200m i Eldan, cykling 10,5 km runt sjön Lången samt löpning 4 km med målgång vid Eldans badplats. En stor och entusiastisk publik brukar följa arrangemanget som anordnas av Långseruds IF och Långseruds Bygdegårdsförening. Anmälan kan ske till Urban Bäckström  eller Hans Peterson. Förutom äran att klara av det hela så finns två vandringspris skapade av Roland "i Torp" Johansson.

RINGDANSER OCH JORDGUBBSBAKELSER I LÅNGSERUD

Frånsett en regnskur just när Långseruds sångfågel Felicia  Byh sjöng vackra sånger så blev det en fin midsommarafton vid Långseruds Hembygdsgård. Ordf Birgitta Edvardsson-Kyrk hälsade c:a etthundrafemtio besökare från när och fjärran välkomna.  Midsommarstången kläddes färdig. På starka armar bars sedan den vackra stången till ett väntande hål i marken där den restes och surrades fast. Lisbeth Olausson kallade till ringdans och många hörsammade detta. Musikanterna Göran Lindskog och Eskil Johansson spelade med finess och danserna flöt på under skratt och språng. En ringdans och den populära raketen avslutade det hela. Därefter pustade man ut och lät sig väl smaka av midsommarbakelser toppade med jordgubbar, kaffe och dricka samt varm korv. Lotterna såldes slut och en del blev glada vinstvinnare. Felicia Byh sjöng flera vackra sånger till ackompanjemang av Jannike Karlsson. Både hon och övriga medverkande tackades med varsin påse Långserudsknäcke. Det försåldes även sådana påsar med läckert innehåll och en del annat.

Jan-Christer Kyrk hade en liten grupp amerikaner som härstammade från Långserudsbygden med sig på besök . De både gladdes och förundrades över hur man firar midsommar "hemma" i Sverige.  Birgitta Edvardsson-Kyrk avslutade med att tacka både besökare och de som ansvarat för arrangemanget.

 

Bildtexter:

3194 Midsommarbakelserna hade en strykande åtgång. Hardy Börås hade fullt upp 3209 Den vackert pyntade midsommarstången restes''3227 Dansen går i full fart ! 3220 -Så,så,så, nå,nå,nå ja så kan det gå 3227 Felicia Byh sjöng vackert till Jannike Karlssons ackompanjemang 3234 Favoriten Raketen avslutade ringdanserna runt midsommarstången 3235 Populära Raketen avslutade danslekarna  3230 Göran Lindskog t.v och Eskil Johansson såg till att dansarna fick taktfast musik 3243 Birgitta Edvardsson-Kyrk tackade Felicia Byh med en påse Långserudsknäcke 3208  Jan-Christer Kyrk ,fjärde fr.v, hade med sin en grupp svenskamerikaner med rötter i Långserudsbygden till midsommarfirandet 31963200 Både ung och gammal klädde midsommarstången 3202 Arthur Nordenberg var lycklig lottvinnare av en helikopter 3197 Lilla Idun Olsson iklädd Sverigedräkt får lite hjälp av pappa med att kläda midsommarstången i Långserud  3217 Full fart på dansen runt midsommarstången

3217

3220

3226

3227

3230

3234

3235

3237

3243

3194

3196

3197

3200

3202

3208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

KYRKBÄNKAR BLEV BRÖSTPANEL I LÅNGSERUDS KYRKA HUR TÄNKTE MAN MED CHOCKROSA PELARE ? STOR INRE RENOVERING I LÅNGSERUDS KYRKA

Alla femtio bänkarna är bortforslade på lastbil, starka lampor lyser och byggplast täcker delar av Långseruds kyrka. Vad sker?
-Massor av olika slag av renoveringsarbete pågår och till det kommer ytterligare saker som åtgärdas, säger Katarina Bjerker,kyrkogårds och fastighetschef i Säffle pastorat.
Efter några år av noggranna undersökningar, planeringar och till slut upphandling och beslut stod det klart att närmare sex miljoner kronor skall satsas, kyrkan stängas under lång tid och förhoppningsvis öppnas lagom till julottan.
Den som har huvudansvaret för det praktiska arbetet heter Jean-Louis Barréra och till sin hjälp har han fem-sex personer som kommer att jobba med olika delar av renoveringen.
Jean-Louis är glad och nöjd över förtroendet och tror att både upphandlingen och tidigare arbeten låg till grund att han och hans firma fick arbetet.
-Jag måste berömma Christer Eriksson, en av kyrkans folk, som sammanställt en pärm med mycket exakta instruktioner, säger Jean-Louis.
-Vi kommer att handskrapa fram den ursprungliga målningen av väggarna och marmoreringen kommer att ta lång tid, fortsätter Jean-Louis.
-Men det finns ju fina elektriska slipapparater ?
-Nej, det skall inte riskeras något., skrattar Jean-Louis.
Femtiotalet kyrkbänkar har lyfts ut och med lastbil körts till Hagfors där de kommer att behandlas och målas.
-Fantastiskt att få vara med om ett sådant här stort projekt, säger antikvarie Maud Forsberg och konservator Cecilia Forslund nickar instämmande.
Maud har en fullmatad pärm där alla kända fakta om Långseruds kyrkas historia, renoveringar och förbättringar finns.
-Senaste målningen inomhus skedde 1963 men det blev inte så bra, säger Maud.  Det har blivit ett färgsläpp som syns tydligt och troligen har för tät färg, felaktig spackelmetod kanske även skillnader i värme och kyla spelat stor roll.
Man har inga exakta år för den äldsta kyrkan på platsen men delar kommer troligen från medeltiden med mera byggnation under 1600-talet och man vet att korsarmarna ko till 1722-1724.
-En kul sak som vi hittat är att den bröstpanel som finns idag består till stor del av de yttersidor på de kyrkbänkar som installerades 1768, säger Maud. 1886 sattes bröstpanelen upp. Man ser ännu idag de nummer som varje kyrkbänk hade.
En annan sak som man inte riktigt har någon förklaring till är de "chockrosa" pelarna. Två av pelarna som håller upp läktaren visade sig vara målade i chockrosa färg.
-Det vore väl något att locka kyrkbesökare med ?
-Nja, det ror jag inte sade Lena Skoting  när hon på skämt fick frågan.
-Vi vet inte om det var "riktig" målning, någon provfärg eller någon "färgfällning", säger Jean-Louis.
Hela sju lager med färg måste skrapas bort och det är ett  rejält slit.
-Jag försöker att variera skrapningen så mycket det går, säger Heidi Hegvold och Hassan Jabouri.
-Just nu  försöker jag att få fram den "himmelsblå" färg som jag anar i taket, säger Heidi.
De många och stora sprickorna är ett annat problem som måste lösas.
-Spackling är av ondo och efter bara något år får man göra om, sade snickaren Gunnar Hermansson från Hagfors.
-Istället får man fräsa ur sprickan och tillverka en träbit som passar exakt, säger Gunnar.
-Ledaren för byggnadsgruppen, Sune Fransson, går omkring och myser.
-Tack vare mycket noga panering och ständig kontroll så fungerar allt mycket bra, sade Sune. Byggmöten hålls med jä,mna mellanrum och då går man igenom alla moment som klarats av och vad som skall komma.Naturligtvis dyker det upp saker som måste lösas men det sker i stort samförstånd.
Den 28 augusti kommer det att bli ett Öppet hus.
-Vi vill visa prov på de färgsättningar som kommer att användas, säger Maud Forsberg.
Förutom den inre renoveringen så ser man över energiförbrukningen, tillgänglighetsanpassar och föryngrar växtligheten vid Minneslunden. Vid den sistnämnda kommer ytterligare arbeten att göras.  Avloppsfrågan och ev. solcellslösningar är annat som kanske står på tur.
Hur som helst väntar Långseruds församlingsbor och andra intresserade av kyrkokultur med stort intresse på att Långseruds kyrka skall öppna igen efter en stor renovering.

 

Bildtexter:

3095 Relativt täta möten följer processen med kyrkrenoveringen i Långserud 30973098  Utvändigt sker inget större med Långseruds kyrka 3105 Maud Forsberg, antikvarie och starkt involverad i renoveringen av Långseruds kyrka, pekar på det äldsta målade skiktet 3107 År 1886 byttes kyrkbänkarna ut men delar av desamma blev sedan bröstpanel i kyrkan. 3110 Varje bänk hade ett nummer och dessa sitter kvar 3114  Avgående kyrkvaktmästaren Kurt Bengtsson t.v och den kommande Tobis Karlsson kollar  arbetet som sker 31173120 Heidi Hegvold skrapar fram en himmelsblå färg uppe vid taket på orgelläktaren 3124 Heide Hegvold skrapar fram himmelsblå färg vid taket på orgelläktaren 3126 Hela sju färglager måste avlägsnas 3127 Långseruds kyrka är tömd på bl.a kyrkbänkar och nu en arbetsplats med många slag av experter på kyrkrenovering på plats 31293131 Antikvarie Maud Forsberg t.v , huvudansvarige Jean-Louis Barréra samt kyrkogårds och fastighetschef i Säffle pastorat Katarina Bjerker funderar tillsammans 3139  Inget spackel här inte. påpekar snickaren Gunnar Hermansson som först fräst ur en spricka och sedan lagt i en riktig trästicka

3120

3124

3126

3127

3129

3131

3139

3095

3097

3098

3105

3107

3110

3114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

KAKBUFFÈ,KLURIGA FRÅGOR OCH DIKTER VID LÅNGSERUDS NATIONALDAGSFIRANDE

-Hjärtligt välkomna, sade Långseruds Hembygdsförenings ordf Birgitta Edvardsson-Kyrk. Ett hundratal personer i olika åldrar mötte upp under delar av eller hela nationaldagsfirandet vid tunet framför Långseruds hembygdsgård den 6 juni.

En hel del trevliga programpunkter hanns med under ett par timmar i skön sommarväder. Först var det en klurig tipspromenad där svaren var "ogooglbara". Totalt var det ett sextiotal vuxna och barn som funderade och lämnade in svarstalongerna. Bland barnen vann Freja Wallqvist med  maximala tolv rätt före Henning Malmqvist , Lina Gullberg och Alma Wallqvist med  elva rätt. Rätt rad var x2x 2×1 222 x22 Hos de vuxna fanns ingen "tolva" men sex med nio rätt där skiljefrågan, antal makaroner, avgjorde placeringen. Rätt svar där var 529 st och rätt rad var 11x x12 x11 222  Niopoängarna var Kjell Olsson (648) Anders Bäckström (660) Inga Lill Richter (710) Jan Forsén (325) Eva Ljungberg (268)samt Lisa Värnefors-Borell (138). riser utdelades. Martin Rhodén spelade  ljuva toner då och då- Ett antal elever från Långseruds friskola hade skrivit ned dikter och verser och dessa lästes upp och fick både skratt och applåder. Hardy Börås hade hand om den högtidliga biten att hissa svenska flaggan och han fick hjälp av ett antal elever från Långseruds friskola. Nationalsången sjöngs unisont och senare även Värmlandsvisan.

Birgitta och Hardy delade sedan ut sjutton Långserudsböcker till de som registrerats som nyinflyttade i Långserudsbygden. Ett magnifikt kakbord avåts till sista smulan.

-Det var ytterst gott, sade Jan-Olof Gullberg från Gillberga när han kom med ett välfyllt fat. Både ladugården och bagarstugan var öppna och många passade på att handla Långserudsknäcke.

Birgitta Edvardsson-Kyrk avslutade dagen med att tacka alla som kommit och alla som hjälpt till. Arrangemanget var ett samarrangemang mellan Långseruds Hembygdsförening och Långseruds Bygdegårdsförening. Det "puffades" även för Långseruds Triathlon den 21 jul samt midsommarfirandet och i augusti hembygdsdagar med bl.a mopedrally.

 

Bildtexter:

2971 Martin Rhodén lär fingrarna löpa på sitt dragspel i smäktande toner 2972 Ingemar Olsson kastar sig över kakbuffén 2975 Hardy Börås höll i flagglinan men fick god hjälp vid flagghissningen av elever från Långseruds friskola 2979-2980  Hardy Börås delar ut en sockenbok från Långseruds hembygdsförening till Lisa Värnefors Borell som är en av sjutton nyinflyttade  2982 Birgitta Edvardsson-Kyrk, ordf i Långseruds hembygdsförening, delar ut en sockenbok till Marcus Blom,nyinflyttad 2978 Fyra elever från Långseruds friskola läste dikter bl.a om Långserud och deras skola 2969 Full fart runt kaffebordet med massor av goda kakor till kaffet

2978

2979

2980

2982

2971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

LÖNNSKOGS FOLKETS HUS FICK PENGAR FRÅN LUT-FONDEN

Långseruds Utvecklings och Trivselfond kallad LUT-fonden har haft sitt årsmöte på Smedgården i Långserud. Där hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar som resulterade i att Leif Peterson omvaldes för ett år och styrelsen kommer att bestå av Daniel Ulff, Hans Hillerström,. Cecilia Nyström, Jonas Byh, Ingemar Olsson, Kerstin Olsson och Tore Andersson. Anette Bäckström tar hand om inkommande kondoleanser.

-Vi är något av en lokal arvsfond, förklarade Leif Peterson. Donationer, gåvor av olika slag och kondoleanser bygger upp fonden och sedan får ansökningar skickas in för att behandlas enligt statuterna.

Trivselfrämjande åtgärder och utveckling av lokalt företagande inom Långserud socken och både privatpersoner, föreningar och organisationer kan ansöka om medel.

En sådan hade inkommit från Lönnskogs Folkets Husförening som behöver köpa möbler m.m .De beviljades en summa av 40.000 kr som överlämnades vid årsmötet.  Lönnskogs F H-förenings ordf.Lena Johansson tog emot checken. 

Bland övriga objekt som stöttats kan nämnas handikappanpassning vid Långseruds friskolas entré och installation av en hiss. Vidare har medel gått till Långseruds hembygdsförening för värmesystem och en lekplats vid skolan samt audioutrustning vid Bygdegårdsföreningen.

-Vi ser dock gärna flera ansökningar, sade Leif Peterson. LUT-fonden har funnits i sex år.  Årsmötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.