Monthly Archives: November 2019

MYCKET FOLK KOM TILL LÖNNSKOGS JULMARKNAD

Sedan många år tillbaka anordnas en julmarknad över två dagar i Lönnskogs Folkets Hus. Så skedde även i år och speciellt på lördagen var det rena invasionen med massor av folk.-Vår julmarknad  har blivit något av hemvändardagar och det är ju väldigt roligt, sade Birgitta Johansson, kassör i folkets husföreningen. Det var välfyllda bord som mötte besökare och kunder. Praktiskt nog så var det olika bord för olika varor. Först var det ett bord fyllt med saker som kan ätas ex. tunnbröd, limpor, annat matbröd och goda kakor. Vid nästa bord fanns det saker som behövs vid kommande kyla såsom ex sockor och vantar samt mössor. Tredje bordet tillhörde juletiden med massor av tomtar m.m  Längs långsidan fanns olika trähantverk liksom smycken och dukar samt lampor. Lotter med fina vinster kunde köpas vid ett bord och där knep Jonny Lund högsta vinsten med nummer 100 på ena lotteriet. Helena Johansson , hembygdsforskare av rang, hade satt upp en fotoutställning med motiv från “gamla Lönnskogsbygden” samt en annan med förstoringar över olika vykort bl.a från Sillingsforsområdet.  Det fanns även skol och konfirmationskort att bese och i sin dator hade Helena ett otal fotografier. En som blev mycket glad var Sonja Karlsson (Larsson) som fick se sig själv, sin klass och lärarinnan Greta Johansson. Skolkortet på de sjutton eleverna, troligen hela elevgruppen vid Övra Lofteruds skola, togs troligen i början av femtiotalet.-Fröken Greta gjorde sitt sista läsår och jag minns henne med stor värme, sade Sonja. -Det är många som återsett skolbilder och kommentarerna har oftast varit roliga, sade Helena.-Sålunda benändes Elfosbyn som det Högre Allmänna Läroverket och ner i Långserud fanns Sillingebyns Tekniska.-Eller som när jag och Roland Takman slutade i Lillebacka, då lades den ned, och vi ansåg ju att vi tog med all kunskap därifrån, skrattade Jonny Lund.Vid ett bord fanns böcker med historiskt innehåll samt Lönnskogsbygdens egen almanacka. Mats Johansson har nyligen avslutat sin fjärde och sista bok militärhistorien allt från indelningsverkets införande 1682. Mats har följt arton indelta soldater från Lönnskogsbygden.-Deras öden och äventyr har kunnat följas bl.a genom Carl Otto Nordensvans bok Värmlands Regementes historia från 1904, säger Mats. Förutom de enskilda ödena är böckerna ger böckerna en insikt i hur livet var både i det militära samt “hos de därhemma”.Första boken hette Hannibals eld, den andra Lön från Skogane, tredje fick titeln Lönn han går hem han samt sista delen Nu kommer Lönn. I den sista får man vara med till Indelningsverkets upphörande 1901.Det har tagit runt tjugo år för Mats att forska kring livsöden och samtidshistoria samt skriva de fyra omfattande böckerna. Kanske en julklapp för de historiskt intresserade inte bara i Lönnskogsbygderna ?
När besökarna ville vila benen så passade det bra med kaffe eller saft och Lönnskogsvåfflor, även det en tradition.

Bildtexter: 635 Spännande inskription på ett skåp för någon slags dryck 636 Juliga textilier 637 Värmande saker för vinterbruk 638 Mats Johansson är nu klar med de fyra böckerna om militär historia ända från 1600-talet  645649 Sonja Karlsson blev jätteglad att få se sig själv på ett klasskort från femtiotalet i Övra Lofteruds skola. Helena Johansson hade koll på kortet 650 Helena Johansson hade satt upp gamla förstorade vykort från Långserudsbygden  653 Sonja Karlsson blev riktigt glad när hon fick se ett skolfot från Övra Lofteruds skola från slutet av femtiotalet. Helena Johansson hade fotot i sin dator 654 Vackert handarbete 657 -Skall vi köpå med lite gott hembakt bröd ?  660 Något varmt för “glöggflaskan”, tyckte Margareta Klasson och Jonny Lund instämde 661 Jonny Lund vann högsta vinsten på ett lotteri 666 Lilla Nelly gillade Lönnskogsvåfflan

LRF ORDNADE EN INTRESSANT STUDIE OCH INFORMATIONSRESA TILL NORRA DELARNA AV SÄFFLE

Bildtexter: 602 Håkan Lundqvist berättade både om katastrofen i januari och glädjen över att inom kort fylla den nybyggda ladugården med ungdjur igen  603 LRF i Säffle hade inbjudit till en resa i Säffles norra delar 610 Håkan Lundquist berättade om framtidsplanerna  610 Den nya ladugården har etthundrafemtio platser för ungdjur 611 Håkan Lundquist gav en positiv syn angående framtiden vid Aspsäters gård  616  fr.c Clas-Göran Kihlström (m) Jan Kareiusson (Kd) samt J-O Larsson LRF,mjölkproducent samt Mikael Johansson,Näset S.a LRF, svinprdoucent, lyssnade intresserat vid besöket på Aspsäter gård 631 Nils Axelsson, ung köttproducent på Tops gård i Långserud, berättade om verksam,heten där 633 Jonas Byh berättade om sin verksamhet och syn på lokala råvaror som mycket viktigt för framtiden inom matbranschen 612  Ola Axelsson t.h ansvarade för studieresan i norra delarna av Säffles jordbruksdistrikt 630 Hans Peterson t.v mjölkprodocent samt Ina Andersson (M) lyssnade intresserat

MÅRTEN 30 ÅR FIRADES STORT I LÖNNSKOG

Hjärtligt välkomna till Lönnskogs Folkets Hus, sade Lena Johansson, ordföranden i Lönnskogs Folkets Husförening. Ett drygt fyrtiotal personer hade kommit till ett vintrigt Lönnskog för att fira att Mårten eller Mårtenkvällarna fyller trettio år. Lönnskogsfolket hade lagt ned stor möda och arbete på att iordningställa en festlig lokal. Där fanns  ljusslingor på borden, hembakt bröd på faten och mera festlig dukning samt trettio ballonger i taket.Lars Richter, ordförande i Långseruds Utvecklingsgrupp, tackade för det varma välkomnandet och berättade om Mårtenkvällarnas uppkomst.-Det kommer väldigt få personer till ett årsmöte och vi ville både presentera vad som skett genom Utvecklingsgruppen samt efterfråga vilka saker vi skulle arbeta vidare med, sade Lars. Då blev Mårtendagen, elfte november, en lämplig dag att fira en  “kompletterande nationaldag” för Långserudsbygden. Mårten är ju namnet på Långseruds anfader efter förvanskningen av  Mårtens män, enligt sägen.Lars Richter och Kjell Olsson gav under tjugo minuter tillbakablickar från tidigare Mårtenkvällar och det  är verkligen mycket som skett.Lars kunde även meddela att det flyttat in sexton nya sockenbor under senaste året.Lönnskogs Folkets Hus är verkligen ett av naven i bygden och lokalerna är verkligen i toppskick tack vare stort ideellt arbete.Birgitta Johansson, kassör både i Folkets Husföreningen och Elofsbyns lägergård, berättade lite om det hela.Folkets Husföreningen bildades 1948 och har sedan både byggts ut och renoverats för att kunna fungera på bästa sätt. Lokalerna hyrs ut för olika aktiviteter och all utrustning finnes på plats. Det senaste är nya sköna stolar som bl.a LUT-fonden varit med och bekostat. Lönnskogs Byalag bildades 2001 och anordnar olika slag av aktiviteter, ger ut en populär almanacka med motiv från bygden, sköter informationsverksamheten samt hjälper bl.a till med vandringslederna. Ytterligare en förening är Elofsbyns lägerskola. Där får skolklasser t.o.m åk 9 från Säffle gratis bediva lägerskoleverksamhet tack vare samarbete med  Säffle Kommun och SÄBO. På somrarna är det vandrarhemsverksamhet och lokalerna hyrs även ut i olika sammanhang.. Lönnskogslöjdarna bildades 1984 och denna aktiva förening förenar odlandet av hantverkskunnande och anordnande av en sommar respektive vintermarknad. Detta är de stora hemvändardagarna och även andra söker sig till Lönnskog då man vet att det finns varor av hög kvalité samt inte minst de berömda våfflorna.Solveig Jansson berättade om ytterligare en förening, Lönnskogs Vävkollektiv. Denna bildades 1988 och idag är det åtta aktiva vävare som träffas minst en gång i veckan största delen av året. Man väver både för egen del samt viss försäljning främst vid de egna marknaderna. Ett axplock av  vackra vävda alster fanns presenterade på en vägg. Gästerna passade på att gå ned i vävstugan samt bese de vackra vävar som fanns uppsatta. Dukar, trasmattor och löpare och handdukar ser dagens ljus.Kosmalas Kalasorkester bjöd därefter på skön musik av bl.a Eagles, Mikael Wiehe,Bob Dylan, Del Shannon samt några countrylåtar. Applåderna var både långa och varma. Kaffe samt digra fat med hembakt bröd smakade förträffligt och som avslutning blev det ett riktigt tårtkalas.Lars Richter tackade för det storartade jubileumsfirande som Mårten firarna fick ta del av och passade på att slå ett slag för de nya Långserudströjor i extra miljövänligt material som tagits framNär festligheterna var avslutade passade många på att titta på Helena Johanssons senaste utställning bl.a gällande gamla vykort från Långserudsbygden. Helena har även satt upp ett antal fotografier från Lönnskogsbygdens historia.Det blev en synnerligen trevlig kväll när Mårten firades och redan  den 23 och 24 då Lönnskogslöjdarna anordnar sin vintermarknad.

Bildtexter: 455 Birgitta Edvardsson-Kyrk väver en vacker duk  475 Det var verkligen vackert pyntat på borden 477 Ingemar Olsson ryckte in som serveringspersonal vid påtåren 478-479 Sju månader gamle Evert Johansson var yngste Mårtenfiraren  483 Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, berättade om Mårtenfirandets början samt gav exempel på programpunkter ur den trettioåriga historien

REKORD VID LÅNGSERUDS KYRKOAUKTION

Slutsumman blev  19.239 kr (inklusive försålt lotteri om 5000kr) när Långseruds kyrkliga arbetskrets anordnade sin traditionella höstauktion. Ett femtiotal personer från både Långserud och närbelägna socknar hade kommit och det blev hög stämning och god budgivning. Störst sug var det efter det ätbara d.v.s knäckebröd, surdegslimpor, brödkakor, småkakor m.m Även fem årgångar med finfina vinster gick snabbt åt liksom ett nummerlotteri på bröd. Ett antal spännande paket försåldes liksom mjuka varor såsom vantar, sockar,dukar m.m. Monica Sandström både hälsade välkommen och tackade för den stora generositeten. Hon berättade även om vad pengarna går till och det är olika behjärtansvärda insamlingsmål både inom Sverige och internationellt. Vinsterna  från det försålda lotteriet delades ut och togs om hand av goda vänner och grannar.,

Borden fylldes snabbt hos köpsugna besökare vid Långseruds kyrkliga höstauktion

Kjell Olsson