ARBETSKVÄLL VID LÅNGSERUDS FRISKOLA

Tobias Karlsson och Olle Danielsson i "den hårda gruppen" vid Långseruds skola hade skrivit ned ett tjugofemtal punkter  på behövliga arbeten vid Långseruds friskola. Ett tjugotal vuxna och barn kastade sig över listorna och kom snabbt igång. Basketkorgar fixades, takrännor rensades, plank byttes och bollplanket korrigerades. Grus flyttades och lås byttes med snabba tag. Som belöning väntade ett rejält bord med grillkorv och dryck. 

-Nu hoppas vi att både elever och personal är nöjda när de kommer tillbaka till skolan efter lovet, sade Tobias och Olle när de tackade för de de frivilliga insatserna.

 

Bildtexter:

Sopning och rensning var några arbetsuppgifter.  2710 Äntligen blev basketkorgen lagad och uppsatt 2720 Även barnen hjälpte till att fixa sina lekutrymmen 2726 En stolt Robert Almberg vid ett nyuppsatt räcke  2728 Takrännorna rensades 2714  Belöningen   2715  Önskelistan  2718 Johan Graad tar i med krattan

2717

2718

2719

2720

2722

2726

2728

2715

2712

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson