Årsmöte !!!

 

Årsmöte

Långseruds utvecklingsgrupp

7:e mars kl.19:00 i sockenstugan.