BERGVÄRME TILL LÅNGSERUDS FRISKOLA

-det här ser ju bra ut. det sade Calle Roos när han inspekterade arbetena med att borra sex borrhål a två hundra meter. Syftet är att installera bergvärme vid Långseruds friskola gällande alla enheterna vid skolan och i dess närhet. De senaste sexton åren har man fått värme genom en pelletsanläggning so m nu alltså byts ut.
-Vi har lagt ut hela pelletsanläggnignen till försäljning och kanske någon nappar bl.a så är brännarna nyrenoverade, sade Calle Roos.
Johan Persson är den som sköter om maskinerna och han säger att allt gått enligt planerna och hela borrproceduren tog en vecka. Kostnaden torde ligga runt 700.000 kr 
Det är Thermia i Arvika som är totalentreprenör och kommande vecka fortsätter arbetena. Långseruds IF har flyttat sin idrottsskola framåt till juli.

5869 Calle Roos, en av projektledarna, är mycket nöjd med det arbete som hittills utförts  5871 Två av de totalt sex borrhålen som vardera mäter 200meter. 5876 Johan Persson styr bergborren mot 200 meters djup. 5873 På en vecka var de sex borrhålen a 200 meter klara. 5876 Johan Persson styr sina maskiner med säker hand

IMGP5875 IMGP5876 IMGP5869 IMGP5871 IMGP5873


Kjell Olsson