BESÖK AV RIKSDAGSMÄN VID LÅNGSERUDS FRISKOLA

Johanna Jönsson, centerpartiets talesperson för migration och integrationsfrågor har varit i Långseruds friskola. Hon kom tillsammans med riksdagsman Daniel Bäckström, som hon har rum bredvid i riksdagshuset. Dessutom var ombudskvinnan Linnea Johansson, Karlstad och Anna-Karin Berglund, v.ordf i centerdistriktet på plats. Man ville träffa folk i Långserud som varit delaktiga i mottagandet av flyktingar i bygden. Helena Segerström, ordf i Utvecklingsgruppen, rektor Susanne Wall,Anna Danielsson-Dåverhög aktiv i Långseruds kyrkor och idrottsförening samt stödpersonen Lena Ulevik hade mött upp. Först gav de sistnämnda sin syn på hur allt fungerat och de insatser som gjorts av föreningar och privatpersoner. Johanna Jönsson som besökt ett femtiotal kommuner fick en ingående information om vad som skett, hur mottagningen förbereddes och de både glädjeämnen och problem som funnits.

Susanne Wall och Anna Danielsson-Dåverhög berättade om hur man arbetat med de skolbarn främst från Syrien som kommit till bygden. Idag bor dessa i Säfle och går i skolklasser där men under sex månader gick de vid Långseruds friskola.

-Vi har fokuserat på de människor som kommit både barn och vuxna, slog Långserudsborna fast. Johanna Jönsson har utarbetat Centerpartiets program "En närodlad integration-bättre flyktingmottagande i hela landet". I denna fastslås bl.a att kommunerna måste ha en mycket större del i processerna.

-Kommunerna måste få full ekonomisk kompensation, ha tidig samverkan med Migrationsverket, ha målet att gå direkt till jobb och få snabbare värdigt boende, slog Johanna fast. 

-Tyvärr bidrar byråkratiska regler till ett flyktingmottagande i oreda och centerpartiet har tagit fram ett tjugo punkter långt program som kan förändra integrationsdebatten, fastslog Johanna Jönsson.

Det blev en givande stund på Skafferiet i Långserud där personer och föreningar på gräsrotsnivå fick framföra sina synpunkter och höra vad som sker i andra delar av Sverige och i de beslutande organen bl.a Riksdagen.fr.v Riksdagsman Daniel Bäckström, rektor vid Långseruds friskola Susanne Wall, v.ordf i Centerdistriktet Anna-Karin Berglund, riksdagsman Johanna Jönsson, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp Helena Segserström samt Anna Danielsson-Dåverhög och Lena Ulevik, engagerade Långserudsbor i flyktingfrågan i Långserudsområdet

IMGP2847Kjell Olsson