BRA ÅR FÖR SMEDGÅRDEN

-Det har varit ett gynnsamt år på många vis, sade ordf Leif Peterson när han öppnade föreningsstämman för Smedgårdens ekonomiska förening. Föreningen äger och ansvarar för Smedgården och Långseruds friskolas lokaler. Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att alla lägenheter varit uthyrda. De boende har erbjudits köpa lunch från skolans restaurang. Aktiviteter såsom "afteval" , boule, stickcafé och gudstjänster samt bingo har anordnats.

-Föreningen har 113 medlemmar. Flera arbetsgrupper finns, trädgårdsgruppen,skolgruppen samt trivselgruppen gör ett gott arbete,sade Leif.

En Nobelmiddag och en julmarknad samt en skördemarknad gjorde succé.

Vid Långseruds friskola har man bl.a gjort i ordning två lekplatser och en stor investering har gjorts i bergvärme.  Vinden på matsalen har isolerats.

Därefter förrättades en hel del val. Styrelsen består av ordf Leif Peterson samt ledamöterna Jonas Byh, Margareta Bäckström, Britt Johansson, Rune Bryngel, Maria Elvingsson, Birgitta Junestedt, Wenzel Thorén samt ersättarna Calle Roos och Helena Segerström (nyval).  Hardy Börås avtackades  för styrelsearbete samt Conny Eld som  varit i trivselgruppen. Ytterligare en del val till olika grupper genomfördes.Under kommande år skall det bli ytterligare förbättringar av lekplatserna. Smedgården skall målas utvändigt och vid skolan skall entré och hall  vid Skafferiet  handikappanpassas. 

Ett stort tack framfördes till alla som på olika sätt stöttat verksamheterna. Mötesordföranden Ingemar Olsson avslutade föreningsstämman och ett gott kaffebord väntade.

8384 Kassören Anna-Karin Johansson och Smedgårdens  ordf Leif Peterson var nöjda med resultat och verksamhet för 2016  8389 Maria Elvingsson,sekreterare, samt Ingemar Olsson,mötesordförande, ledde föreningsstämman för Smedgården

 

Kjell Olsson