ELOFSBYNS LÄGERGÅRD HAR JUBILERAT

Elofsbyns Lägergård har firat sitt fyrtoiårsjubileum under 2014. I samband med årsmötet redogjordes för de aktiviteter som genomförts och de bokningar som varit. Lägergården har varit bokad under sjuttoen dygn och det har varit gäster av en massa olika slag. Skolklasser, musik och kulturskolor,planeringsmöten och trívselkvällar,vandrarhemsverksamhet ,pubafton och arbetsdagar är något av det som ägt rum. 

Ett gott samarbete har det varit med Lönnskogs Byalag och Lönnskogs Folkets Husförening. Två bröllop har hållits och en mysig kväll med bastu och glögg anordnades i november. Nya skohyllor har köpts in till hallen. Delar av  styrelsen omvaldes och den består av ordf Reidun Westman, Ann-Britt Löwhall och Birgityta Johansson som omvalödes för två år samt sekr Solveig Jansson och Birgit Hellborg som står kvar samt styrelsesuppleant Monica Byh som omvaldes för två år. Hyrorna liksom medlemsavgifterna blir oförändrade Kurt Härdig och Jarl Westman utsågs att undersöka möjligheten av en broschyr med samlad information kring de aktiviteter som  bygden kan erbjuda ex. vigsel och kalas av olika slag med flera platser och föreningar i samarbete.

Den tredje eller sjunde juli kommer det att bli en Byavandring i Elfosbyn/stenbyn med Långsruds Hembygdsförening som huvudansvarig men med lokal guidehjälp. En spännande bokning är den som gjorts av Värmlands Nations kör från Uppsala den tjugonionde maj y.o.m förste juni. det kan bli bårtåt fyrtiotalet sångare. Helt klart fyller  Elofsbyns Lägergårde en stor uppgift både för skolklasser, grupper och enskilda från när och fjärran samt som ett nav för den egna befolkningen, inte minst under sommaren när det är fullt i alla stugor och hus.

-Vi tror att den stressade människan behöver vila ut ibland och då har vi ett perfkt alternativ i lugn och vacker bygd med många möjligheter till vistelse i skog och vid sjö, säger Reidun Westman avslutningsvis.

Kjell Olsson