FANTASTISK MILJÖ OCH KYRKKORV VID KOPPERUDSTJÄRNET

Det var 2008 som Göran Kjellberg var färdig med ett fint och rejält vindskydd samt grillplats vid Kopperudstjärnet i Esbjörbyn,Långserud.

Varje år har det sedan hållits en friluftsgudstjänst på platsen och så även i år. 

-Alla vägar bär till Kopperudstjärnet, sade Göran skämtsamt och det hade han rätt i. En del gick den lite längre vägen  längs "Hålvägen" den gamla vägen som folk använde för hundratals år sedan. Göran Kjellberg lade ned ett stort arbete med att först  finna och sedan röja den "gamla" vägen.

I ett strålande soligt väder kunde Inger Peterson hälsa ett tjugofemtal personer välkomna. Carlo Nielsen höll i gudstjänsten vars tema för dagen handlade om Bönen. Inger Peterson och Birgitta Thorstensson läste dagens texter. De passande psalmerna 199 Den blomstertid, 90 Blott det öppna, 752 Över berg och dal samt 730 Må din väg sjöngs och kantor Martin Rhodén  ackompanjerade med sitt dragspel. 

Carlo Nielsen talade över Bönen och barnen, Guds barn där alla finns med oavsett ålder. 

-Att be är att samtala med den himmelske fadern, sade Carlo. Som postludium spelade Martin Rhodén På en byväg om våren. Därefter väntade fika och medhavd matsäck plockades fram. Göran Kjellberg och Siv Forsén-Kjellberg hade fixat en grillbrasa och bjöd på välsmakande kyrkkorv. Göran hann även berätta om hur livaktigt det var i bygden för 100-200 år sedan då det fanns flera gårdar samt både sågverk och kvarn vid Ysjöälven.

-Sedan kom flottningsperioden och då jämnades allt detta bort för att timret skulle flyta utan besvär, sade Göran.

Inger Peterson framförde församlingens och de närvarandes tack till Göran och Siv Kjellberg för deras förberedelser och generösa mottagande. Nästa aktivitet blir på Kristi Himmelsfärdsdag då Långseruds Hembygdsförening inbjuder till gudstjänst i hembygdsgården. Carlo Nielsen,Anders Segerström samt Anna  Andersson Vass,violin, medverkar och då det bjuds på "klengås" enligt traditionen.

 

Bildtexter:

2646 Kopperudstjärnet glittrade under friluftsgudstjänsten  2650 Ett tjugofemtal personer hade kommit till friluftsgudstjänsten vid Kopperudstjärnet i Esbjörbyn,Långserud   2662 Göran Kjellberg berättade om "gamla tider"  med kvarn,såg och folk runt Kopeprudstjärnet för länge sedan 2665 Välkommenlapp !  2668 Den gamla hålvägen som gjordes för hundratals år sedan och nu har letats fram igen  2654 Kantor Martin Rhodén hade bytt ut kyrkorgeln mot dragspelet och det gick bra 2667 och 2666 Kyrkokorven smakade bra    2648  Ett tjugofemtal personer hade mött upp till natursköna Koppungen i Esbjörbyn,Långserud för att delta i Friluftsgudstjänst

2668
2667
2666
2665
2662
2655
2654
2650
2648
2646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson