GUDSTJÄNST VID KOPPERUDSTJÄRNET

2908 Ett bord med kors och vackra vårblommor var ett perfekt altare. 2909 Kyrkvärden Inger Peterson ringde in gudstjänsten. 2910..och läste dagens text. 2911 Rune Bryngel läser ur bibeln. 2913-2914  Ett tjugofemtal personer hade mött upp vid Kopperudstjärnets gudstjänst. 2915 Kantor Britt Gagnero spelade gitarr till psalmerna. 2917 Göran Kjellerg och Siv Forsén-Kjellberg grillade och bjöd på korv. 2918 Inbjudande och goda korvar. 2919-20 Bengt Sandström både predikade och åt korv. 2121 Fr.v Gerd Persson, Britta Jakobsson och Britt Gagnero har alla glada barndomsminnen från Kopperud.

IMGP2921 IMGP2908 IMGP2910 IMGP2911 IMGP2913 IMGP2914 IMGP2915 IMGP2917 IMGP2918 IMGP2920

Kjell Olsson