HELA SKOLAN DELTOG I LUCIATABLÅN

Femtiotalet barn från de minsta t.o.m åk 6 deltog i Långseruds friskolas luciatablå i Långseruds kyrka. Kyrkan var i stort sett fullsatt när lucian Sirilat Karlsson ledde sina tärnor,stjärngossar och tomtegubbar längs kyrkans mittgång. Ett fint, varierat och välrepeterat program följde. Där fanns både klassiker och en del nyare sånger. Det bjöds både på solo och duettsång liksom flerstämmiga sånger. Ljuständningen är alltid lika spännande liksom versläsningen. Saxofonisterna Keenan Goldstein och Noah Johannesson-Blixt fick till det på ett välspelat sätt och läraren Ulf Lagerberg verkade nöjd med sina adapter. Både stjärngossar och tomtar fick sina delar och publiken kunde bara sitta och njuta och kanske sucka t.o.m torka en liten tår. Vid utgången fanns en möjlighet att lägga en slant till  friskolans barnaktiviteter. Det blev rekordmånga kronor i densamma. Huvudansvarig för programmet var Jannike Karlsson och Anders Segerström spelade.

-Det är bara att instämma att nu blir det ingen luciatablå förrän nästa advent !  Eleverna från klass 6 "lussade" dock även på den riktiga Luciadagen då man besökte Smedgården där Ida Gullberg var lucia medan Ester Peterson var lucian vid Hillerströms affär.

Bildtexter:
1735 Tomtar hör naturligtvis till   1739.1740  Lucian från Långseruds friskola hette Sirilak Karlsson och ett femtiotal barn deltog i luciatablån i Långseruds kyrka 1720 Fullsatt !   1733 Liten tomte

1724
1723
1727
1735
1739
1740
1720
1733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson