Hembygdsföreningens årsmöte

Vid ett välbesökt årsmöte hos Långseruds Hembygdsförening valdes en ny ordförande i Birgitta Edwardsson-Kyrk som efterträdde Bengt Johansson som avböjd återval. Birgittas framlidne make Arne var under många år ordförande och nu tar alltså Birgitta klubban. Bengt fick en FBK-tröja vilket även hustru Gunnel förärades.

Årsmötet inleddes annars med en tyst minut för nyligen avlidne Folke Bäckström som var ordförande mellan åren 1974-77. Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar i en positiv atmosfär. Många val förrättades och nya i styrelsen blev Rolf Thorén och Kerstin Hildén. Inger Axelsson,Gunnel Johansson och Gunnel Johansson II samt Ann-Marie Karlsson tackades för stort arbete inom olika funktioner. Även Evy och Håkan Loftman avtackades fast de inte var närvarande. Ur den digra verksamhetsberättelsen kan nämnas Påskparad, Släktforskning, Kyrkkaffe, Gammelvala för Långseruds friskolas elever, Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, Familjekväll,Hembygdsdagar,Deltagande i Nysäters marknad, Gårdsvandring i Yttra Lofterud, Skördefest och Poesiafton samt Gammeldags julkväll. Många aktiviteter drog mycket folk. Bagarstugan har nyttjats flitigt i samband med arrangemangen samt uthyrts. Lite nyheter presenterades såsom val av en Gårdsgrupp. Dennas uppgift är att se över och åtgärda de byggnader och lokaler som man har. Anders Axelsson, Göran Kjellberg,Per-Anders Henningsson och Finn Adolfsson skall utgöra bemanningen med möjlighet att ringa in flera. Bygdebandsgruppen ligger i tiden och det blir Inger Axelsson och Helena Johansson som tar hand om det. Helena meddelade att man fått flera spännande kontakter genom nätet.Fest och städkommittén blir Camilla Eriksson, Anna-Lena Adolfsson och Anna Peterson medan Anna-Lena Adolfsson  och Kerstin Scott även ansvarar för dräkt kommitténs arbete. Ytterligare ett antal kommittéansvariga valdes bl.a representanter i Marknadskommittén. Ekonomin är god främst tack vare inkomsterna från Nysäters marknad. Medlemsavgiften behålls oförändrad. Nyinvesteringar har gjorts i en restaurangdiskmaskin samt ny belysning i stora rummet och tjärstrykning har skett av tak.

Bildtexter: 4640-4650 Det var god uppslutning vid årsmötet hos Hembygdsföreningen och fika med semletårta smakade bra. 4624 En björnkram från Johan. 4629 Den duktiga valberedningen tackade för väl utfört jobb fr.v Helena Segerström, Anders Axelsson och Agneta Bäckström. 4636 En f.d och en nyvald ordförande. 4633 Avgående ordföranden Bengt Johansson överlämnar ordförandeklubban till nyvalde Birgitta Edwardsson-Kyrk. 4646 Inger Axelsson fick ett Långserudssmycke som tack för fjorton år som kassör. 4623 Johan Graad avtackade fr.v Gunnel Johanson, Bengt Johansson och Inger Axelsson för massor av år i styrelsen. 4628 Avgående ordföranden Bengt Johansson förärades en FBK-tröja med födelseår och namn. 4638 fr.v Rolf Thorén,Birgitta Edwardsson-Kyrk och Kerstin Hildén valdes alla in i nya styrelsen i Långseruds Hembygdsförening.

IMGP4624 IMGP4628 IMGP4629 IMGP4633 IMGP4636 IMGP4638 IMGP4640 IMGP4642 IMGP4646 IMGP4647 IMGP4648 IMGP4649 IMGP4650 IMGP4623


Kjell Olsson