Hemvändardagen

Ett stort Tack framförs till alla som gjorde Hemvändardagen till en succé ! Ett extra stort tack till sponsorerna Skafferiet, Värmlant, Westra Wermlands Sparbank,Wermlands Mejeri, LUT-fonden, Hillerströms och Esters café. 

Långseruds Utvecklingsgrupp och de deltagande föreningarna