Långseruds Skogsservice

För kontakt:
Johan Karlsson
tel: 0533-530 10

mob: 070-600 95 19

adress: Botten Nerstugan, 661 96 Långserud

 

Vi gör arbeten i din skog av olika slag och du är välkommen att ta kontakt för mer information när det gäller arbeten som:

 

  • Röjning
  • Plantering
  • Vindfällen
  • Gallring