IDROTTSGUDSTJÄNST OCH INVIGNING I LÅNGSERUD

4945
4946
4952
4960
4962
4997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4946 Efter en uppskattad sportgudstjänst var Mattias Kareliusson klar för start på Lången Runt 4997  Lisa Malmqvist t.v samt Sofia Bennetoft sjöng vackert i samband med Idrottsgudstjänsten i Långserud 4962 Kyrkkaffe med dopp lockade 4952 Malin Andersson och sonen Theodor fick äran att klippa av det röda bandet den nya entrén som tillgänglighetsanpassats 4960 Kerstin Olsson.representant för LUT-fonden, överlämnade en check med 50.000 kr till Smedgårdens ordf Olle Danielsson- Även styrelsemedlemmen Venzel Thorén var nöjd med detta

 

Kjell Olsson