KRÄFTPEST, ”HINKBÄRARE” MISSTÄNKTA?

-Fyrtio års omsorgsfullt kräftarbete har totalt ödelagts på bara ett par veckor i Gravälven i Långserud.

Det säger Lars Carlsson , markägare, och med stort intresse för allt inom skog och sjö. Ifjol fick Lars 160 stora, över tio cm långa, kräftor i fjorton burar men nu är den tiden förbi.

Tomas Jansson från Hushållningssällskapet nickar instämmande.

-Tyvärr så finns det "tvåbenta" hinkbärare som släpper ut signalkräftor, en del utanför sina sommarstugor där de inte ens har fiskerätt, och det är förödande för flodkräftan, säger Tomas.

Lars Carlsson gjorde en provfiskning för fyra veckor sedan längst upp i Gravälven och fick då 99 kräftor varav 69 släpptes tillbaka då de ansågs för små. Sedan gjorde Lars ett nytt fiske lite längre nedströms och fick då bara ett fåtal och nere vid mynningen vid Finnsjön var det nollresultat. Däremot hittade man en stor hemmagjord kräftbur.

-Ifjol fanns det flodkräftor i Gullsjöälven men idag är det slut och troligen har kräftor vandrat eller "fått hjälp"  till Gravälven.

-Det finns indikationer på att någon eller några satt ut signalkräftor i Aspen och det betyder döden för ursprungskräftorna, det är bara en fråga om tid, menar Tomas Nilsson.

ST tillsammans med Värmlandsnytt gjorde en ingående inventering vid mitten av Gravälven och ett stort antal döda och pestsmittade kräftor låg på bottnen. Några små förde en sista kamp innan de drabbas av sporerna som dödar dem.

-En spor behöver en kräfta som värd och när kräftan dött blir det en sporexplosion i vattnet,menar Tomas. Om man får vattnet fritt från signalkräftor så dör sporerna efter 2-3 veckor och man kan börja restaurera vattnet.

-Men problemet är ju att veta när så är fallet,säger  Tomas.

-Det finns ett femtontal med tillstånd för signalkräftor och ett hundrafemtio saknar detta i Värmland,säger Tomas.

-Men sprider sig inte pesten med badbyxor, fiskdrag,burar och annat ? undrar någon.

-Nej, den chansen är väldigt liten då det är så små vattenmängder som flyttas,menar Tomas.

Nu sänds prover in på analys men allt tyder på att det är kräftpesten som fått fäste och ett nytt sjösystem med biflöden är smittat och dött gällande flodkräftor.

-Är det okunskap eller attityder som styr ?

-Folk verkar strunta i konsekvenserna och det är ju konstigt att folk ömmar väldigt för noshörningar, elefanter och andra exotiska djur men struntar i att skydda våra inhemska arter, suckar Tomas.

Det finns dock områden kvar bl.a vid Svanskog och upp mot Årjäng.

-Där finns entusiaster och bäst chans är det där alla i området är överens om att bevara flodkräftan genom gemensamma ansträngningar som betyder både information och kontroll och inte minst trevlig samvaro och kanske kräftfester, menar Tomas.

-Den som då släpper i signalkräftor blir inte populär ,fastslår Tomas. Aktiva fiskvårdsområdesföreningar ger alltså styrka.

-Ett välskött kräftvatten betyder mycket ekonomiskt med priser på kanske 400 kr/kg,säger Tomas.

Lars Carlsson står och lyssnar och ser på den vackra älven som porlar och är perfekt för kräftor och där även flodpärlmusslan finns.

-Jag utlovar en belöning på 10.000 kr till den eller de som kan ge tips om både tjuvfiske och vem som kan ha ägt "tjuvfiskeburen" och sysslat med"hinkbärning", säger Lars som vill sätta focus på otyget. Faktum är att flodkräftan finns bland utrotningshotade arter och att det är brottsligt att plantera ut signalkräftor.

Kjell Olsson

 

1211 Värmlandsnytt och lars Carlsson , i förgrunden, tittar på när Thomas Jansson från hushållningssällskapet konstaterar att ännu en bäck drabbats av kräftpest. 1212 Thomas Jansson kollar bottnen och de döda kräftorna. 1213 En liten fortfarande levande kräfta. 1214 En kräfta på väg att dö. 1216 Thomas Jansson är minst sagt irriterad på alla som sprider kräftpest genom att släppa ut signalkräftor. 1217 Lars Karlsson planterade in kräftorna för närmare fyrtio år sedan och nu har pesten slagit ut hela beståndet på ett par veckor. 1218 Thomas Jansson lyfter fingret åt alla "hinkbärare" som går runt och släpper i signalkräftor både här och där. Det betyder döden för den ursprungliga flodkräftan. 1219 Ännu ett exemplar av död kräfta i Gravälven i Långserud. 1223 En tjuvfiskares kräftmjärde beskådas av Lars Carlsson, markägare, sant Thomas Jansson, Hushållningssällskapet.

IMGP1212_12 IMGP1213_11 IMGP1214_10 IMGP1215_9 IMGP1216_8 IMGP1217_7 IMGP1218_6 IMGP1220_5 IMGP1221_4 IMGP1222_3 IMGP1223_2 IMGP1224_1 IMGP1211_13