MEDELTIDA STÄMNING I LÖNNSKOG

Det blev en spännande och speciell dag nyligen vid Lönnskogs gamla kyrkplats. Ett program genomfördes där folk, ett fyrtiotal, fick känna på lite hur det kunde ha varit på Medeltiden . Ortsbor, pilgrimer och munkar strålade samman i ett spännande möte. I en munkprocession gick Anders Segerström, Bengt Sandström och Kurt Härdig. Böner och välsignelse lästes på latin. Arkeolog Ulf Eriksson berättade om utgrävningar och fornlämningar. Lönnskogsbygden ville hedra minnet v den medeltida pilgrimsled som passerade bygden och kyrkplatsen samt det kapell som fanns där en gång. Lönnskogsbygdens Byalag ansvarade och eftersom vädret var vackert passade det med nutida fika och bröd i gröngräset

Bildtext: Spännande medeltida stämning rådde vid Lönnskogs gamla kyrkplats då ortsbor, pilgrimer och munkar möttes

Foto: Jarl Westman