MYSIG MÅRTENKVÄLL

-Speciellt välkomna är ni tjugotre nyinflyttade till vår bygd ! det sade Lars Richter, ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, när han hälsade välkommen till en ny Mårtenkväll, Långserudsbornas egen nationaldag.

Därefter bjöds det på sång av eleverna My Andersson och Ida Gullberg. Meja Peterson visade på akrobatik av hög klass. Vården står inför förändingar och Lars Richter berättade lite om KRY, en vårdcentral på nätet. De församlade fick tre frågeställningar och funderade en stund kring dessa. Långseruds friskolas klass 4-5 hade ordnat med god soppa,bröd och kaffe med hembakt dopp. Behållningen går till en kommande skolresa. Hans Hillerström,Långseruds Fibernät,  informerade om det relativt snara nedsläckandet av Telias "gamla" kopparnät. 

-Kopparkabeltelefonerna tystnar definitivt den 1 april 2017, sade hans.

Han berättade även om LUT-fonden, en lokalfond som skall främja goda ideér i bygden samt ordna trivsamheter av olika slag.

-Kondoleanser,gåvor, medlemsavgifter m. ger inkomster och det finns möjligheter att ansöka både som enskild och förening,sade hans.

Urban "på Strand"Bäckström, läste därefter en skröna om en person som gick över gränsen till Långserud och förvirrade sig både hit och dit. Läsningen gick fort och sedan ställdes frågor. Ett stort antal ortsbor fick sedan delta i ett bygdespel med många incidenter och förbehåll i jordbruksmiljö. Skratten var många !

Lars Richter berättade även om de saker som utvecklingsgruppen arbetat med under det gångna året. Det kan nämnas att man deltagit i många möten ex. gällande telefonfrågan,Trafikverkets planer gällande E 18-Riksgränsen, Sommarluffen i radio Värmland, hemvändardagen, nationaldagsfirandet samt en del marknadsföringsaktiviteter.

Som avslutning drog man på ett lotteri och alla kunde tacka varandra för en trevlig kväll.

En intressant sak man fått information kring är det Iner-regprojekt som gäller Unionsleden Moss-Karlstad som ju passerar Långserud. 

Bildtexter: 7280 Johan och Birgitta i ladugården. 7234 Meja Peterson visade prov på stor akrobatik. 7231 My Anderson och Ida Gullberg sjöng. 7240 Ser gott ut i soppgrytan! 7277 Lokala profiler bjöd på sig själva i ett bygdespel i lantbruksmiljö. 7244 Hans Hillerström inorferade både om när det gamla telefonnätet försvinner och om LUT-fonden.

imgp7240 imgp7244 imgp7277 imgp7280 imgp7231 imgp7234

Kjell Olsson