NY ORDFÖRANDE I LÅNGSERUDS FRISKOLA

 Vid ett lugnt årsmöte kunde Långseruds Friskolas fjärde verksamhetsår summeras. Det visade på oförändrat elevtal och en stabil ekonomi. Mottagandet av flyktingbarn fungerade bra. Investeringar gjordes i ny digital utrustning och SWOT-analyser har genomförts Skafferiet har utvidgats rejält med positivt resultat. En buss har inköpts för transport av både mat och elever. Eleverna får gratis frukt och utemiljön har förbättrats genom en arbetsdag på kvällstid. I kommande planer finns en rejäl satsning på lekparkerna samt fortsatt samarbete med UF Värmland.  Skafferiet skall fortsätta att utvecklas. Mötesledaren Olle Danielsson meddelade även att det finns en lägenhet ledig i Smedgården.
Val förrättades och en del ny och omval gjordes. Till ny ordförande valdes Ingemar Olsson som tackade för förtroendet. Avgående Leif Peterson finns kvar i styrelsen.  han fick en fin blombukett för gott ordförandeskap. Även Inga-Lill Richter fick blommor för avslutad styrelseperiod.
Övriga omval i styrelsen gjordes för Mikael Roth samt Tore Andersson. Maria Elvingsson nyvaldes medan Helena Wahlund och Carin Roos har ett år kvar. Margareta Bäckström nyvaldes som suppleant medan Ulrika Johanneson-Blixt, Karin Brymer och Caroline Goldstein alla omvaldes. Årsmötet avslutades och alla fick smaka på Jonas Byhs eminenta smörgåstårta.

Bildtexter: 3877 Styrelsen i Långseruds friskolas ekonomiska förening fr.v Leif Peterson,Mikael Roth, Ingemar Olsson, Inga-Lill Richter, avslutad mandatperiod, Tore Andersson, Helena Wahlund, Maria Elvingsson samt Karin Brymer. Saknas på bilden med styrelsen gjorde Ulrika Johannesson-Blixt, Margareta Bäckström samt  Carin Roos och Caroline Goldstein. 3871-3872 Avgående ordf leif Peterson t.v överlämnar ordförandeklubban till Ingemar Olsson.

IMGP3871 IMGP3872 IMGP3877

Kjell Olsson