NY ORDFÖRANDE I LÅNGSERUDS IF

Thomas Peterson valdes till ny ordförande efter Jacob Brumer som avböjt omval men stannar kvar i styrelsen. Omval blev det även för Peter Johansson och Hans Peterson medan Joanna Olsson, Jonathan Gutke och Eveline Hager samt suppleanterna Anna Malmqvist och Sophia Bennetoft.

Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas att LIF haft ett gott samarbete med övriga föreningar i bygden såsom Triathlon med Bygdegårdsföreningen,Lången Runt med Långseruds Församling och basket med SK Sifhälla. Gymmet har haft många besökare liksom innebandy,motionsgymnastik och box-aerobic. Ledarinnan Carin Roos avtackades för tretton år som omtyckt "slavdrivare".  Simskolan hade fyrtiofemtalet deltagare och sommaridrottsskola bedrevs under två veckor.  LIF har även en häst och ridsektion. LIF deltog även i Aktiva Säffle tillsammans med Långseruds Hembygdsförening och Långseruds Bygdegårdsförening. Ekonomin är god och de finns planer på en del inköp.

8233 Nyvalde ordföranden i Långseruds IF,Thomas Peterson t.v, avtackar gymnastikledarinnan Carin Roos som varit omtyckt ledare i tretton år, och avgående ordföranden Jacob Brumer kan bara instämma.

 

Kjell Olsson