PASSIONSTIDER INLEDDES PÅ SMEDGÅRDEN

Närmare trettiotalet personer inklusive körmedlemmar hade kommit till Smedgården för att vara med om en passionsgudstjänst. Prästen Maria Carlsson hälsade välkommen innan man sjöng ps 717 Innan gryningen. Maria läste ur Johannesevangeliet varpå sjöngs psalm 442 Han gick den svåra vägen. Maria Carlsson gjorde sedan en jämförelse mellan Pontius Pilatus och hans vånda och dagens "någon annans sak" där mobbing, asylfrågor och annat valsas runt utan att någon tar ansvaret.

-Ett mobbingärende som redovisades  i TV-programmet Trolljägarna visade hur just en svår mobbingsituation valsade runt från rektor till skolchef och vidare till skolstyrelsen som i sin tur sände ärendet tillbaka till rektorn, sade Maria.

Hon jämförde med romaren Pontius Pilatus som inte ville handha Jesus öde men tvingades till slut av folket till det drastiska beslutet att korsfästa honom.

-Men han dog för folket skull och vann segern, sade Maria.

Psalm 38 För att du inte tog det gudomliga sjöngs   och välsignelsen lästes.  Goda smörgåsar,chokladkaka och kaffe väntade liksom en trevlig pratstund runt borden.Kjell Olsson

 

IMGP2633 IMGP2634 IMGP2635 IMGP2639 IMGP2640