PROGRAMMERING I LÅNGSERUDS FRISKOLA

Från och med 1 juli 2018 börjar de nya skrivningarna i skolans läroplan att gälla. Det är elevernas digitala kompetens som ska förstärkas.

-. Vi har satsat på digitalisering under flera år och vi använder digitala verktyg som en självklar del i undervisningen från förskoleklass upp till åk 6. Tack vare Teknikerjakten har vi kunnat köpa in en hel del olika material. Det säger läraren Anette Gustafsson som lär eleverna bl.a programmering.

-Vi arbetar med så kallad visuell programmering där eleverna sätter ihop block med kod eller skriver kod för att t ex få en figur att flytta sig mot ett bestämt mål, säger Anette.

-Det är även en träning i att vara exakt i alla kommandon för programmering kräver just exakta besked. Blir det fel måste man börja felsöka och pröva nya lösningar, säger Anette vidare.

Hon menar att man får in mycket i undervisningen.

-Både samarbete, problemlösning och inte minst språk är nyckelord. Det handlar också om att bli medveten om att det finns en avsändare bakom allt, det är inte datorn som hittat på det vi ser på skärmen.

Finska programmeraren och barnboksförfattaren Linda Liukas föreläste på Skolverkets konferens kring programmering i Karlstad.

-Hon betonade att framtiden ej är färdig utan det är dagens barn och elever som kommer att skapa den. Därför måste vi ge dem kunskaper och verktyg för att utveckla idéer och lösa problem, säger Anette.

Nästa vecka anordnas ett digitalt café vid Långseruds friskola på tisdagskvällen. De föräldrar och vårdnadshavare som vill få en inblick i vad programmering i skolan kan innebära och är sugna på att själva prova på är hjärtligt välkomna.

Eleverna arbetar intensivt och ser fram emot att få ta emot sina föräldrar och både visa och lära dem programmering.

-Vi hoppas de vågar komma, säger eleverna i klass 4 vid Långseruds friskola.

 

Bildtexter:

1897 Emil Kvaldén programmerar i code monkey 1908 Clara Brummer t.h och Madeleine Sprengel tränar på samarbete vid datorn 1903 Träning på engelska 1904 Läraren Anette Gustafsson visar Erik Karlsson hur man kommer vidare

1897
1903
1904
1908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kjell Olsson