SÅNG OCH KRUKA TILL AVGEÅNDE KURT BENGTSSON

Långseruds sockenstuga var smyckad, pyntad och förberedd för fest på
Tacksägelsedagen. En av anledningarna var a? kyrkvaktmästaren sedan sexton
år, Kurt Bengtsson, skulle avtackas och den nye, Tobías Karlsson, skulle hälsas
välkommen.
Carlo Nielsen ledde gudstjänsten och sade a? Tacksägelse för allt som gud
skapat under gånga skördesäsongen passade bra denna dag och fortsä?ningen
i Sockenstugan skulle också komma a? präglas av tacksägelse av olika slag.
Långseruds kyrkokör under ledning av Anders Segerström sjöng först "Det finns
någon" och sedan var det dags för e? unikt inslag. Anders hade gjort en sång
med Lteln Kyrkvaktmästar ́n . I den hyllades Kurt och man tog fram små
specialgrejer som hänt. En snöskyffel, en leksakstraktor och en sparkcykel var
passande rekvisita. Den specialgjorda sången överlämnades sedan inramad
samt med körmedlemmarnas namn på.
-E? mycket stort tack, sade Anders sammanfa?ningsvis. Hyllningarna fortsa?e
genom a? Birgi?a Thorstensson och Inger Peterson överlämnade en lerkruka
med moLv av Långseruds kyrka gjord av Gerd Wahlström. Rune Bryngel
överlämnade blommor och Carlo Nielsen assisterade. Inger passade på a?
tacka för sexton år av mycket go? arbete och samarbete.
-Men nu kommer en ny period och för a? du skall fylla ut Lden får du nu en
tom kasse som jag fyller på, sade Inger. Hon lämnade en fröpåse, en
trädgårdsbok, e? litet garnnystan för virkning samt en "vril" för träarbete.
Skra? och applåder bifogade "presenterna"
-Jag har allLd trivts bra här och a? återvända Lll den kyrka där jag både döptes
och konfirmerades känns väldigt bra, sade Kurt när han tackade för
uppvaktningarna.
-Nu har jag en present Lll den nye kyrkvaktmästaren, sade Kurt lite klurigt.
Presenten bestod i en rejäl nyckelknippa med nycklar Lll Xorton lokaler.
Tobias Karlsson välkomnades med blommor och varma ord och en stor del av
sin barn och ungdom bodde Tobias i Långserud och idag är Nysäter hemvisten.
Lars Richter arbetade under många år Lllsammans med Kurt och bad om ordet:
-Tack för mycket go? samarbete i den "nyckelroll" du haZ, sade Lars vidare.
Lars överlämnade även en "kyrknyckelkopia" som en välkomstgest Lll Tobias.
EZer de festliga inslagen var det dags för kalas och Långseruds församlingsråd
och Långseruds kyrkliga arbetskrets hade legat i rejält för a? göra magnifika
smörgåsar och bakat goda tårtor. E? sexLofemtal personer lät sig väl smaka.
Det blev en synnerligen trevlig eZermiddag med många glada minnen och
skra?.

 

Bildtexter:

5510 Långseruds kyrkokör under ledning av Anders Segerström framförde sången "Kyrkvaktmästar´n" skriven av Anders och framförd endast vid detta högtidliga tillfälle 55235528  fr.v Birgitta Thorstensson, Inger Peterson, Rune Bryngel samt Carlo Nielsen uppvaktade med keramikkruka, "nyttiga saker" samt blommor 5534 Avgående kyrkvaktmästaren Kurt Bengtsson t.h hade en överraskning till den "nye" Tobias Karlsson 5551 Ett knippe med massor av nycklar från Kurt till Tobias 5545  Lars Richter överlämnade en "symbolisk" kyrknyckel till Tobias Karlsson 5562 Birgitta Thorstensson tv. överlämnade en vacker Gerd Wahlström-kruka med motiv från Långseruds kyrka och Inger Peterson håller upp Hyllningssången, Kyrkvaktmästar´n skriven av Anders Segerström 5564 Ett sextiofemtal hade kommit till Långseruds sockenstuga för att tacka av Kurt Bengtsson och hälsa Tobias Karlsson välkommen 5550 En jättelik nyckelknippa överlämnades av Kurt Bengtsson, avgående kyrkvaktmästare, till den tillträdande Tobias Karlsson

5510
5523
5528
5534
5545
5550
5551
5554
5562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson