Skateboardramp

Rampen är nu helt färdig ! Tack vare Wenzel Thorén, Bengt Malmqvist, Gert-Ove Axelsson och Rolf Carlsson samt skolans elever i ämnet Elevens Val gick det både snabbt och bra.

IMG_1573 IMG_1559 IMG_1571 IMG_1572

Kjell Olsson