Sökes ungdomsledare till slöjdläger

18-20 juni 2024 och en lördag under hösten 2024, i Elovsbyn, Långserud

Är du 13-20 år och gillar slöjd?

Vill du hjälpa till på slöjdläger 18-20 juni i Elovsbyn, Långserud och arrangera en familjeslöjddag i höst? Vi söker 4 ungdomar till roligaste extrajobbet. 

Du ska: Gilla slöjd och vara intresserad att lära dig mer och att lära ut till andra.

Tid och plats

28 maj kl. 17-20 Träff i Elovsbyn för ungdomsledare och handledare inför lägret
11 juni kl. 17-19 Träff för ungdomsledare i Långserud
18 juni kl. 8.30-16.30 Läger Elovsbyn
19 juni kl. 8.30-18 Läger Elovsbyn
20 juni kl. 9–16.30 Läger Elovsbyn

Datum för familjeslöjddagen är inte bestämt ännu. Troligtvis en lördag i september.

Ditt ansvar:

  • Stötta handledarna under slöjdlägret med det som de behöver hjälp med.
  • Hitta på och hålla i lekar för barnen under pauserna.
  • Stötta barn som behöver paus under slöjdandet under lägret.
  • Tillsammans med de andra ungdomarna planera och genomföra en familjelördag i höst med slöjdtema.

Ersättning:

Du får arvode via Region Värmland.

Anmälan:

Skicka ett personligt brev där du skriver om dig själv och varför du vill göra detta och ett kort CV.

Detta jobb är en del av projektet Skog barn slöjd som ägs av Långseruds utvecklingsgrupp med finansiering från Region Värmland och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Hälsar Mia Lindgren