SPÄNNANDE UTGRÄVNINGAR I HÖSÅS

Elever från Långseruds friskola fick vara med om något spännande uppe på Hösås. Där finns en pågående utgrävning vid  "Ivarsbråten!
Arkeolog Susanne Pettersson tog emot och berättade om vad man visste om den lilla gård man grävde i. Troligen var den från 1300-talet och man har daterat med välbekanta kol 14-metoden. Hon berättade att man hittat bryne, sländtrissa,bit av ett ringspänne och även bränd lera. Eleverna utrustades sedan med hink och spade och fick sätta igång med att gräva. Gräs och rötter i ytskiktet gjorde uppgiften ganska svår men intressant. läraren jessika Adolfsson var den som lyckades bäst då hon hittade lerfragment.  Fika smakade bra och alla hade fått en bra inblick i hur en utgrävning går till, vad man kan hitta och vad man tror kan ha hänt både 
på gården och i omgivningen. Bakom utflykten låg läraren Monika Helmersson som själv är arkeologutbildad.

 

IMGP5453 IMGP5446 IMGP5452
Kjell Olsson