SYMBOLGUDSTJÄNST I LÅNGSERUD

I torsdags  var det en gudstjänst i Långseruds kyrka där publiken fick kunskap kring kyrkans symboler. Det var både symboler i allmänhet samt de som finns på olika platser i Långseruds kyrkas kyrkorum.

-Symboler är egentligen änglarnas språk, sade Maria Karlsson. Det finns kristna bilder på Gud och bibliska bilder och tecken i stället för ord och därmed ett sätt att lära känna Gud.
Maria gick därefter igenom ett antal symboler som hon hade på pappersark. Åhörarna fick vara med och både gissa och svara och en hel del kunde man men det var även en del ny kunskap. Fisken som kristen symbol är och var stark då de första kristna hade den som hemligt tecken. Duvan för den helige anden finns ofta vid dopfuntar och över predikstolarna. Tecknet för treenighet var lite okänt i den form som Maria visade medan kristusmonogrammet  och fågeln var mer bekanta.
Maria gick sedan runt i kyrkan och visade på och förklarade bl.a evangelisten Johannes med sin örn. Symbolerna för evangelisterna hämtas bl.a från Hesekiels bok

-Men även människor kan bli symboler som ex. Augustinus, sade Maria.
Även olika kors i form av latinska,keltiska och Petruskors förklarades liksom kerubernas mångsidighet och olika djurs symbolbetydelse.
Det blev en lärorik och intressant stund i Långseruds kyrka. Kollekten gick till SKUT ,Svenska Kyrkan i Utlandet.

-Den finns på hundratalet platser i tjugofemtalet länder, sade Maria

Maria berättade även om kommande söndags gudstjänst som benämns Skörde- och Jägargudstjänst. Då kommer konfirmander från Långserud, Gillberga, Svanskog och Tveta att få sina biblar och däribland finns även jägarkonfirmander. Medverkar gör förutom Maria Karlsson och Anders Segerström även Karin Bäckström och efteråt serveras Jägarfika i sockenstugan.

Kjell Olsson

Bildtext: Pastorsadjunkt Maria Karlsson visade bl.a evangelisten Johannes som har en örn som symbol i den kristna konsten.

IMGP1432