TRETTONDEDAGSKONSERT

I år var det separata julkonserter i Långserud, Gillberga och Kilaområdet. Uppläggen var lite olika.  I Långserud var det en konsert med massor av sång där Långseruds kyrkokör och barnkör utgjorde stommen. Anders Segerström hälsade välkommen och berättade om konsertens olika delar. Både sångare, musiker och läsare var klädda för högtid. Ett femtontal sånger kom att framföras i olika former. Det bjöds även  på textläsning av elva olika läsare varav tre var barn. Deras läsning av Lukas och Matteusevangeliet inramades av sång och musik. I centrum fanns även en stor mycket gammal bibel. Anders Segerström spelade, sjöng och dirigerade i olika partier och när Anders sjöng själv spelade Kjell-Göran Bergendahl piano.  Ulf Lagerberg spelade saxofon i flera av numren. Förutom kyrko och barnkörssång framträdde ett antal solister såsom Lisa Malmqvist, Maud Magnusson Birgit Bergendahl samt Susanne Wall. Avslutningen var mäktig med Marias sång sjungen av Birgit Bergendahl samt Josefs sång sjungen av Anders Segerström. Bengt Sandström sjöng Adams julsång ackompanjerad av kyrkokören och allra sista sången var Jul , jul strålande jul.  Inger Peterson tackade från Långseruds församling och delade tillsammans med Mary Georgsdotter  ut rosor till alla som sjöng, spelade och läste. Ulf Lagerberg, saxofon, fick även en liten Långserudsljusstake som minne av kvällen. Gunnar Imberg rundade av en både högtidlig och lite spännande kväll. Av den stora publikens starka applåder att döma så  var det en riktigt bra föreställning. 

Bildtexter: 4426 Ida Gullberg var en av läsarna. 4437 Birgit Bergendal sjöng solo. 4443 Gunnar Imberg tackade alla deltagarna. 4439 Anders Segerström dirigerade kyrko och barnkörerna. 4438 Adams julsång hör till och denna sjöngs av Bengt Sandström och kyrkokören sjöng med. 4448  Långseruds kyrkokör och sjungande barn tackades med rosor efter den uppskattade julkonserten i Långseruds kyrka på Trettondagen. 4447 Fr.v Felicia Byh, My Andersson och Ida Gullberg var tre av de totalt elva läsarna. 4451 Ulf Lagerberg fick uppskattande applåder för sitt saxofonspel. 

IMGP4437 IMGP4438 IMGP4439 IMGP4443 IMGP4446 IMGP4447 IMGP4451 IMGP4426


Kjell Olsson