VÅRSÅNGSPREMIÄR I SILLINGSFORS

-Jag tror det är femte gången vi sjunger här i Sillingsfors missionskyrka och det känns väldigt bra för det är bra akustik. det sade Anders Segerström som är körledare för Långseruds manskör som främst framträder vid valborg. Anna Danielsson Dåverhög hade hälsat välkommen till en välfylld kyrka. Dagens tema i den ekumeniska gudstjänsten var Vägen till livet och det genomsyrade både bibeltexter, predikan och psalmer. Manskören sjöng först tre sånger,  Längtan till landet (Vintern rasat) Majsång samt Glad såsom fågeln. Alla sjöng ps 198 Likt vårdagssol i morgonglöd. Prästen Maria Karlsson predikade över dagens tema varpå man sjöng ps 252 Hela vägen går han med mig. Manskören sjöng Under rönn och syrén samt naturligtvis Majsången (Sköna maj) Ps Se jag vill bära ditt budskap sjöngs och efter bön och välsignelse väntade ett välfyllt kaffebord. Långseruds manskör kommer närmast att uppträda på Smedgården samt vid Valborgsmässofirandet vid Myrsjön i Rudsbyn.
 
Det meddelades att Sillingsfors Missionskyrka måste renoveras och att man tacksamt tar emot gåvor till detta på BG 743-8310 eller byggkonto 8156-2,933304781-0 .
Två kollekter upptogs, den ena till Evangelisk mission och den andra vid kaffebordet just till renoveringen.

IMGP2873

Kjell Olsson