VIN OCH WHISKEYPROVNING

VIN OCH WHISKEYPROVNING

LÖRDAG DEN 19 NOVEMBER KL 18,00
I LÅNGSERUDS BYGDEGÅRD
PROVA VIN ELLER WHISKEY
PRIS 200KR
 
Mer info och
Föranmälan + betalning sker på Hillerströms
Senast 9 November