WERMLANDSFIL

Hans Peterson, en av de två som levererar ekologisk mjölk till Wermlandsfilen. Olle Danielsson på Gönäs är den andra. En ren Långserudsprodukt alltså ! Inom kort kommer dock ytterligare tre gårdar att leverera mjölk, som mest 18.000 liter i veckan.

Kjell Olsson