Monthly Archives: December 2017

JULKRUBBAN FÄRDIG I LÅNGSERUDS KYRKA

Ett femtiotal personer hade kommit för att vara med i söndagens familjegudstjänst i Långserud.

-Idag handlar det om barnen, sade Margareta Bäckström. Hon samtalade med barnen från kyrkans barntimmeverksamhet . En symbolisk vandring med vuxna och barn som föreställde Jesus vidtog.  psalmen Nu tändas tusen juleljus följde lite samtal kring meningen "Bereden väg för Herran" innan alla sjöng Var inte rädd för mörkret. Den !"nakna" Julkrubban fylldes med alla de personer och djur m.m som skall vara där och Henning Malmqvist lade Jesusbarnet i krubban. Två barn samlade in kollekt och man sjöng Fröjdas vart sinne. Ledarna för barnverksamheten, Stina Danielsson och Karin Bäckström tackades och fick även rejäla applåder. därefter till kyrksaft och kyrkkaffe i sockenstugan

Bildtexter:
1861 Bereden väg för herran i symboliskt spel julspel med barn och föräldrar  1868 Henning Malmqvist placerar ut Jesusbarnet i julkrubban  1874 Versläsning  på gång vid familjegudstjänsten i Långseruds kyrka 1875 Tack för allt ni gör för oss !   Julkrubban fylldes på

1868

1875

1865

1875

1871

1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

HELA SKOLAN DELTOG I LUCIATABLÅN

Femtiotalet barn från de minsta t.o.m åk 6 deltog i Långseruds friskolas luciatablå i Långseruds kyrka. Kyrkan var i stort sett fullsatt när lucian Sirilat Karlsson ledde sina tärnor,stjärngossar och tomtegubbar längs kyrkans mittgång. Ett fint, varierat och välrepeterat program följde. Där fanns både klassiker och en del nyare sånger. Det bjöds både på solo och duettsång liksom flerstämmiga sånger. Ljuständningen är alltid lika spännande liksom versläsningen. Saxofonisterna Keenan Goldstein och Noah Johannesson-Blixt fick till det på ett välspelat sätt och läraren Ulf Lagerberg verkade nöjd med sina adapter. Både stjärngossar och tomtar fick sina delar och publiken kunde bara sitta och njuta och kanske sucka t.o.m torka en liten tår. Vid utgången fanns en möjlighet att lägga en slant till  friskolans barnaktiviteter. Det blev rekordmånga kronor i densamma. Huvudansvarig för programmet var Jannike Karlsson och Anders Segerström spelade.

-Det är bara att instämma att nu blir det ingen luciatablå förrän nästa advent !  Eleverna från klass 6 "lussade" dock även på den riktiga Luciadagen då man besökte Smedgården där Ida Gullberg var lucia medan Ester Peterson var lucian vid Hillerströms affär.

Bildtexter:
1735 Tomtar hör naturligtvis till   1739.1740  Lucian från Långseruds friskola hette Sirilak Karlsson och ett femtiotal barn deltog i luciatablån i Långseruds kyrka 1720 Fullsatt !   1733 Liten tomte

1724

1723

1727

1735

1739

1740

1720

1733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

FESTLIGT OCH GOTT VID GAMMALDAGS JULKVÄLL

-Det var verkligen gott det här, sade Göran Kjellberg när han nöjt klappade sig på magen i Långseruds hembygdsgård. Han och ett femtiotal andra hade då varit med om Gammaldags Julkväll. Det är en traditions sedan närmare fyrtiotalet år tillbaka. Formerna har ändrats lite. I början var det "knyt" d.v.s alla hade med sig varsin maträtt men idag samlas några "kockar" före och lagar till den mesta av maten.

Ordf Birgitta Kyrk hälsade välkommen till en julpyntad hembygdsgård och bjöd in till maten som smakade utmärkt. Kvällen framled sedan med allsång , lotterier, kaffe och inte minst julgröt. Siv Fors+en tog sedan upp en applåd för kökspersonalen och klingade högljutt. Birgitta Kyrk tackade alla som deltagit och folk gick mätta och nöjda hemåt.

Bildtexter:
1699 Eskil Johnsson och Gottfried Klein spelade till allsången 1700 Man mådde synnerligen bra runt borden vid Gammaldags julkväll i Långseruds hembygdsgård

1699

1700

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

MÅNGA BYGDEKÄMPAR KOM TILL LÅNGSERUD

Närmare trettiotalet personer från Säffles olika delar i form av representanter från Byalag och Utvecklingsgrupper mötte upp i Långserud,Skafferiet.

Ordf i Långseruds Utvecklingsgrupp, Lars Richter, hälsade välkommen och Leif Peterson gav en kort historik kring den lokal, Skafferiet, som mötet hölls i.

T.f fritidschef Viktor Weiberg berättade sedan om tankar och planer kring olika verksamheter inom sin förvaltning-

-Säffle har goda förutsättningar att locka både unga och äldre till en rad olika aktiviteter, sade Viktor.

Han slog ett slag för den alltmer ökande cykel och naturturismen där hela Säffle kan erbjuda fina upplevelser.  En medveten satsning på friluftsnära turismen utlovades. Prima anläggningar i form av badhus och ev. nytt eller nyrenoverat ridhus och ev. bollhall kan locka till lägerverksamheter. Ekenäsområdet blir ett dragplåster  när det blir klart.

Kaffe med smörgås och livligt "bordsprat följde innan Sven-Olof Sjödin från AME och Af tog till orda och informerade om de möjligheter som finns att få extratjänster ex. till föreningslivet. Britt Jansson likaledes från Af redogjorde för hur praktiktjänster fungerar.

Landsbygdsrådgivare Bengt Larsson berättade om projektet "Landsbygden med andra ögon" där Säffle är en av sju noder där det finns extra möjligheter bl.a till praktikplatser.

Kommunalrådet Dag Rogne tog sedan vid. 

-Jag vill betona att vi har ett väldigt gott politiskt klimat i Säffle där vi tillsammans har Säffles bästa för ögonen, sade Dag.

-Förvaltningschefsgrupper, presidiegrupp och fungerande förvaltningar ger bra förutsättningar och vi har sluppit uppslitande frågor som lett till nya partier ,ofta enfråges och missnöjesdito, sade Dag vidare.

Han presenterade därefter en del saker som redan är igång medan andra står strax på tur och ytterligare några lite längre fram.

-Vi är glada över Folhögskolan Kyrkeruds verksamhet  i Ungdomens Hus övre regioner, grävstarten vid Ekenäs servicebyggnad, simhallsbeslutet som nyss togs samt utarrenderingen av åkermark  vid Krokstad, menade Dag.

-Vid Krokstad håller vi dock inne  en del mark för att avvakta hur och var ridskolan kommer att utvecklas. 

-Med tanke på det stora ökade intresset för cykling, både av Säffles egna cyklister samt ev. turister, så behöver vi i etapper försöka få fram medel för att göra cykelbanor längs våra lite större vägar, konstaterade Dag. Både TSV och markägare berörs dock i denna fråga.

En bra stund berättade han sedan om Svanskogs skola och de kommande arbetena där.

-Lite olycklig rubriksättning berättade att renovering och byggnation stoppats men så är inte fallet, klargjorde Dag.

-Vi renoverar just nu men måste göra omtag för att få fram vad BUN behöver för skolans verksamheter, sade Dag. 

-Att våga ta ett omtag är också ett beslut och det kan röra sig om 2-3 månaders förlängning av planerna och vi vill få bästa möjliga resultat,betonade Dag. Svanskogs byalagsrepresentanter hade en längre pratstund med Dag Rogne efter mötets avslutande.

Dag Rogne framförde även att man i hela Säffle måste arbeta hårt med att höja grundskoleresultaten i skolan.

-Det är ytterst viktigt för Säffles framtid, sade Dag.

Byalagen och Utvecklingsgrupperna fick möjlighet att "lufta" sina synpunkter och det verkade som just nu är allt focus på kommande julhelger med marknader, basarer m.m

Bengt Larsson tackade alla informerat och de som mött upp till kvällen.

-Det är roligt att så många kommer och vi brukar ha 2-4 gånger per år beroende på när ärenden som är lite extra angelägna för landsbygden dyker upp, sade Bengt. Man har avhandlat energi , avfallsplaner, strandrätter,post och telefonärenden och  turismfrågor m.m

 

Bildtexter:
1488  fr.v Landsbygdsrådgivaren Bengt Larsson samt Britt Jansson,Af, och Sven Olof Sjödin,AME och Af, t.f fritidschef Viktor Weiborg samt kommunalrådet Dag Rogne deltog alla i den välbesökta Kommunbyalagskvällen i Skafferiet,Långserud 1485 Värmlandsnäs var välrepresenterat genom ett antal "bygdekämpar" 1486  Kurt R Gustafsson t.v visar stolt upp senaste numret av den eminenta sockentidningen Gillberga Bygdeblad för t.f fritidschefen Viktor Weiber

1485

1486

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson

VÄXTLUST VÄRMLAND SÖKER NYA IDEÈR

-Det finns faktiskt hela 28 miljoner kr kvar att söka av de fyrtio som fanns inom ramen. Det sade verksamhetschef Eva-Ryhr Andersson när Växthus Värmland hade ett informationsmöte i Långseruds hembygdsgård. 

-Det gäller att komma till oss med sina ideér och så skall vi tillsammans se om det passar inom de riktlinjer som finns, sade Eva.

Perioden gäller fram till 2020 men troligen kommer det att bli ännu längre eller 2022. Både företag och allmännyttan kan söka och i Säffleområdet är det bl.a Elsa och Företagarna i Säffle som finns med i projektbasen. 

Det är sex kommuner som finns med och förutom Säffle är det Eda, Arvika,Hagfors,Sunne och Torsby.

-Ett syfte är att skapa arbetstillfällen och leda ideérna fram i en positiv utveckling, säger Eva.

Verksamheten startade redan 1995/96.

En som närvarade var Henrik Fredriksson,stor innovatör boende i Långserud.

-Det ser intressant ut och ideér har jag många , sade Henrik. 

De projektstöd som finns att söka är 1. För genomförande 2.Till företag samt 3.För samarbetsprojekt där flera projekt kan länkas samman inom landet eller EU.

Två temaområden finns 1.Landsbygdsfond och Socialfond för att bryta mänskliga barriärer  samt 2. Landsbygdsfond och Regionalfond för Landsbygdens näringar. Projektstöden kan ligga mellan 40-100" vid projektstöd i allmännyttan samt 40-70% till företag

Många frågor ställdes och besvarades och nu gäller det att komma fram med egna ideér och testa hur dessa kan få plats inom Växtlust Värmlands område.

 

 

 

 

fr.v Mattias Dahlman,AnderS Nilsson,Henrik Fredriksson,Birgitta Edwardsson-Kyrk samt Eva Ryhr.Andersson deltog alla i Växtlust Värmlands träff i Långseruds Hembygdsgård.

 

Kjell Olsson

HUNDRAÅRINGEN SOM LÄT SIG TRAMPAS

Området kring kyrkorgeln i Långserud brukar vara kantor Anders Segerströms eget ”revir” Nu när kyrkorgelns jubileumsår, för aktningsvärda åldern hundra år, ”drabbades” kyrkorgelns både närområde och innanmäte av en rejäl uppmärksamhet.

-Vi låtsas som det inte finns någon ström, antingen i början av kyrkålderns era eller genom något strömavbrott under senare tid, förklarade Anders Segerström.

Då återstod bara att trampa de synnerligen tröga pedalerna så rejält att en pinne med markerad linje hölls uppe i luften under hela psalmsången. Ingen visste vem den med så starka ben var förrän Rebecka Linderberg kunde presenteras. Rebecka är synnerligen vältränad med massor av klassikerträning i benen men hon fick jobba hårt.

-Ja, idag behöver jag inte gå på gym, pustade Rebecka som mottog en blomsterkvast för sin stronga insats.

Hela fem psalmer med flera verser vardera samt postludium fick ”trampkraft”.

Nu var det bara en del av ”orgeltramparsöndagen” där Carlo Nielsen först förrättade gudstjänst. Ganska många, både unga och äldre, var intresserade av hur kyrkorgeln egentligen fungerar och Anders Segerström fick demonstrera och visa massor av delar. Det finns ex 842 orgelpipor och några plockades ut. ”Plingklockan” som skulle ge orgeltramparen signal hittades under tangentbordet och den som ville fick provspela lite. Många jobbade hårt för att ”trampa upp pinnen” och förnöjsamheten var stor när det lyckades.

Den sista ”officiella” orgeltramparen var Gustaf ”På Backen” Johansson som alltså måste haft god kondition.

Det bjöds även på ”kyrkorgelkaffe” och både besökare och kantor verkade nöjda med  demonstrationen  och orgeltrampet”

 

Bildtexter:

Bilder från 1367 "orgeltrampdagen" i Långseruds kyrka  Rebecka Linderberg t.v var den som under fyra psalmer och ett postludium genom benstyrka kunde "hålla orgeln " levande 1376 Långseruds "hundraåring", kyrkoorgeln 1386 Rebecka Linderberg klar att trampa för att hålla bälgen fylld med luft för att kantor Anders Segerström skulle kunna spela fyra psalmer och ett postludium 1398 Lisa Malmqvist kollar några av de totalt 842 orgelpiporna 1401 En intresserad Lena Ulevik för några orgeldetaljer presenterade av Anders Segerström 1407 Anders Segerström har plockat loss en orgelpipa för närmare demonstration 1416-1417 Monica Sandström letar efter "plingklockan" som skulle ge orgeltramparen en signal när det var dags att börja trampa för att få luft  som skulle göra orgeln spelbar via en mekanik 1426 En av de minsta orgelpiporna blot några dm lång 1429  -Yes, pinnen är uppe tillräckligt för att orgeln skall kunna spelas, menar en nöjd Lars Richter

 

1367

1376

1386

1398

1401

1407

1416

1417

1426

1429

1431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson