800KG FÄRG HAR SKRAPATS BORT I LÅNGSERUDS KYRKA

-Vi har skrapat bort hela 800 kg färg från som mest åtta lager av färg. Det sade Jean Louis Barréra som bär huvudansvaret för det stora renoveringsarbetet av Långseruds kyrka.

-Men vi målar bara tillbaka 360 liter, skojade han. 

-Det betyder ju att kyrkan blivit större och väggarna tunnare, skojade en besökare tillbaka. Nyfikenheten har varit stor över vad som skett och hur långt man kommit i det komplicerade arbetet. I tisdags var det "öppet hus" och många passade på att titta in,bese och fråga hur det gått och hur det ser ut för framtiden.

-Det är väldigt roligt att  främst församlingsborna varit så intresserade, det tyder på en stark känsla för bygdens kyrka, sade Jean.Louis faktiskt lite rörd.

-Även turister har tittat in under sommaren, fortsatte Jean Louis.

-Har det inte stört arbetet ?

-Nej, inte alls bara uppmuntrande för oss.

Det kom som sagt många besökare. Bland dem fanns  bl.a Lena Skoting som kommer att leda återinvigningsgudstjänsten som sker den tredje advent.

-Mycket bra arbete berömde antikvarie Maud Forsberg och konservator Cecilia Skoglund nickade instämmande.

-Detta känns faktiskt väldigt speciellt och då inte främst på kommersiella grunder, sade Anki Gustafsson,Åmål. Anki är född i Långserud och både hennes far Arne Kyrk och farfar David var under lång tid kykvaktmästare i Långseruds kyrka. 

-Det är ett hedersuppdrag att få ordna med den nya belysningen som naturligtvis är LED-baserad.

-Men det ser ju ut som en "discoslinga" ?

-Nej då, slingan kommer att sättas så diskret som möjligt men ändå ge bra och behövligt ljus, säger Anki. Hon visar även spot-lights som kommer att finnas på en ramp som kommer att smälta in i omgivningen och ge perfekt ljus.

En del under en läktare är helt klar och där kunde man se de olika färgerna och deras nyanser brytas mot varandra i ett vackert samspel. En kyrkbänk stod nymålad mitt på golvet och marmorerade partier glänste. Prästerna Carlo Nielsen och Lars Richter gick fram och tillbaka och nickade förnöjt över vad de såg.

Ett annat arrangemang där Långseruds församling är inblandad är Sportsöndagen den 16 september då man tillsammans med Långseruds IF både anordnar gudstjänst och löpningen/gången Lången Runt.

 

Bildtexter:

4301 Antikvarie Maud Forsberg var väldigt nöjd med vad som åstadkommits. Här är en liten bit kav från "gamla tiden" 4303 Färsk marmorering 4310  En nymålad kyrkbänk 4312  Intresset var stort att närgranska hur långt renoveringen av Långseruds kyrka kommit 43244327 Discoljus ? Nej, en del av den Led-belysning som kommer att anbringas på ett diskret sätt fr.v Lena Skoting, Maud Forsberg, Jean Louis Barréra samt Anki Gustafsson 4339  Anki Gustafsson har uppdraget att ordna med all ny belysning i samband med renoveringen av Långseruds kyrka 4348 Detta är mera än ett jobb, menar Anki Gustafsson, född Kyrk, , vars far Arne och farfar David båda var kyrkvaktmästare under lång tid i Långseruds kyrka

4301
4303
4310
4312
4324
4327
4339
4348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Olsson