LÅNGENRUNTDAGEN MED OLIKA INSLAG

öndagen den 16 september är det åter dags för Långenruntdagen i Långserud.  Löpningen och gången runt sjön Lången har gamla anor med premiär på sjuttitotalet. Sedan har man haft löparrangemang i olika långa perioder och kanske rör det sig om trettiotalet arrangemang totalt ? Sedan några år tillbaka har man  gjort ett samarrangemang mellan Långseruds IF och Långseruds Församling kring en idrottsgudstjänst med flera ingredienser, både sportsliga och andliga.

Dels är det idrottsgudstjänst där Mattias Kareliusson och Anders Segerström medverkar. Efter den bjuds det på kyrkkaffe. Skönt sittande i sina stolar kan man sedan följa både start och målgång i de tre aktiva grenarna. Lången runt består av en grupp för gående som startar timmen före de som springer och joggar. Dessemellan anordnas ett barnlopp om 550m där alla får medalj och glass. Detta gäller elever t.o.m åk 6. Anmälningar kan ske dels före dels efter Idrottsgudstjänsten. Bland Långenruntdeltagarna delas priser ut till de främsta och en del priser utlottas ut bland alla startande. De som önskar kan få de legendariska diplomen vars original ritades av Hjalmar Frisell.,Kolsäter.

I samband med Långenruntdagen kommer man även att inviga den handikappanpassade och utbyggda entrén till Fritidshemmet och Skafferiet.

-Allt överskott från dagen, kollekt,startavgifter  m.m kommer att gå till den nyss nämnda handikappanpassningen, säger Inger Peterson,Långseruds församling, och LIF-ordföranden Thomas Peterson nickar instämmande.

Nämnas kan även att det i deltagaravgiften ingår mat och för de som ej löper/springer går det bra att köpa densamma.

 

 

Kjell Olsson