LÅNGSERUDS HEMBYGDSFÖRENING AVSLUTADEAKTIVT ÅR

Att Långseruds hembygdsförening är en av Långserudsbygdens större och mest aktiva föreningar stod klart när årsmötet hölls i hembygdsgården. Anders Axelsson var mötesordförande. Efter en tyst minut för avlidna medlemmar var det dags för verksamhets och revisionsberättelserna. Där framgår att föreningen har 267 medlemmar. Många välbesökta arrangemang har hållits. Påskparaden gynnades av fint väder och stort deltagande. Kyrkkaffe anordnades på Kristi Himmelsfärds dag och ett åttiotal kom till Nationaldagsfirandet där kakbuffé,tal av Marcus Bäckström underhållning och tipspromenad väntade,Midsommarfirandet lockade c:a 20 personer.Efter ringdans och lekar väntade midsommarmat.En gårdsvandring i Bräckan lockade ett femtiotal och lokalboende bjöd på intressanta fakta.Hembygdsdagarna innehöll både pizzabak,underhållning och ett mopedrally som lockade ett åttiofemtal. Hemslöjdskonsulent Carina Olsson berättade på fängslande sätt om huvudbonader och accessoarer. Slåttergille,Nysäters marknad och Minnenas kväll om bygdens travhistoria var populära arrangemang. Året avslutades med Gammeldags julkväll med god mat och fin musik.Föreningen har även deltagit i ett antal träffar av olika slag. Ansvarsfrihet godkändes både för verksamhet och ekonomi.

Val förrättades och Birgitta Edvardssson-Kyrk omvaldes till ordförande och Hardy Börås till sekreterare. Övriga ledamöter blir Karin Skogh, Siv Forsén, Kerstin Hildén samt Desirée Olsson- Johan Graad hade avböjt omval och avtackades för ett långvarigt och gott arbete. Ett antal funktionärer till olika kommittéer och grupper förrättades. 

Stämordföranden avslutade mötet och framförde ett stort tack både till styrelsen,alla som arbetat för föreningen  samt alla som besökt verksamheterna.

 

Bild: Långseruds Hembygddsförenings ordf Birgitta Edvardsson-Kyrk tackade Johan Graad för många år inom Långseruds hembygdsförenings styrelse

 

 

 

 

 

Kjell Olsson